Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Vaidluste lahendamine

Mõistame, et vaidlusi on tihtipeale parem lahendada väljaspool kohtusaali. FORT vaidluste lahendamise spetsialistid on pragmaatilise mõtlemisega, lähtuvad kliendi ärilisest vajadusest ja püüavad välja töötada strateegiaid, mis aitavad vältida kohtumenetlust. Kui kohtumenetlus on vältimatu, keskendume kliendi ärilistele eesmärkidele. Meil on kogemusi ja teadmisi lahendadaks kaasuseid efektiivselt –  võimalikult väheste häirete ja kuludega kliendi äritegevusele. FORT advokaatidel on laialdased kogemused klientide esindamisel kõiksugustes vaidlustes nii tsiviil- kui ka halduskohtutes.

Legal500, maailma juhtivate advokaadibüroode andmebaas, tunnustab FORTi kohtuvaidluste osas. Partnerit Sandis Bertaitis on tunnustatud tema kogemuse eest kinnisvara, ehitus- ja planeerimisalastes kohtuvaidlustes. Kliendid toovad esile tema personaalset ja innovaatilist  lähenemist. Klient leiab, et: “Ta mõtleb välja loovaid, hästi motiveeritud ning strukureeritud lahendusi.”

Kogemus
  • Baltikumi juhtiva kindlustusandja esindamine mitmetes vaidlustes äri-, konkurentsi- ja kinnisvaraõiguse valdkonnas.
  • Eften Capital AS esindamine mitmetes Mustika kaubanduskeskusega seotud vaidlustes.
  • Riigi Kinnisvara AS esindamine tsiviilvaidluses Eesti kommunaalettevõtjaga.
  • Keskkonnaagentuuri esindamine Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskust puudutavates vaidlustes.
  • Üle 180 välismaise keskmise ja suurettevõtete esindamine AB bank SNORAS pankrotimenetluses.
  • Eesti äriühingu Kricon Baltics OÜ (kaebaja) esindamine Hamburgi kohtus vaidluses Saksa ettevõtjaga.
  • Avalduse esitamine Leedu kõrgeimale kohtule Euroopa Kohtult eelotsuse saamiseks pankrotiasjas, avalduse esitamine Euroopa Komisjonile AB bank SNORAS pankrotiasjas.
Kontaktid