Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Töösuhted

Nõustame lepingute sõlmimisel, muutmisel ja lõpetamisel, samuti sisekorra dokumentatsiooni koostamisel ning seadustega vastavusse viimisel. Aitame oma kliente ka kõige keerulisemates tööõiguse küsimustes.  FORT advokaatidel on ulatuslikud kogemused ühinemiste ja ülevõtmistehingute käigus tekkivates võimalikes tööõiguse küsimustes. Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis või kohtus on oluline osa meie vaidluste lahendamise töögrupi tegevusest. Nõustame kliente ka immigratsiooniküsimustes, töö- ja elamislubade taotlemisel, samuti pikaajaliste lähetuste vormistamisel.

Kogemus
  • Oleme nõustanud mitmeid äriühinguid vaidlustes nende endiste juhatuse liikmete ja juhtivtöötajatega seoses konkurentsipiirangu ja konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise, lisatasude ja muude küsimustega.
  • Oleme koostanud mitmetele klientidele  ajakohased tüüptöölepingud ja teisi seonduvaid dokumente.
  • Oleme koostanud ja läbi rääkinud keerukaid individuaalselt kohandatud juhtivtöötajate ja juhatuse liikmetega sõlmitud lepinguid.
  • Oleme arendanud välja innovatiivseid lahendusi töölepingute lõpetamiseks raskendatud olukordades ja pidanud töötajatega läbirääkimisi seoses lepingu lõpetamise tingimustega.
  • EuroEnergy Biogāze Latvija ja tema tütarühingu Latvijas Ekozeme abistamine igapäevastes personaliküsimustes, sealhulgas töölepingute ja töösisekorraeeskirjade koostamine.
  • MD Galerija Azur nõustamine mitmetes Atrium Azur kaubanduskeskusega seotud tegevustes, sealhulgas töölepingute sõlmimisel ja lõpetamisel.

 

Kontaktid