Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Suhted riigi ja kohaliku omavalitsusega

FORT advokaatidel on laiaulatuslik kogemus kohalike omavalitsuste, juriidiliste ja füüsiliste isikute nõustamisel riigi-, munitsipaal- ja haldusõiguse valdkonnas. Meie spetsialistid tegelevad igapäevaselt tegevuslubade, keskkonna- ja ehituslubade taotlemise ja detailplaneeringutega seotud küsimustega. Aitame klientidel kaitsta oma õigusi avatud menetlustes nagu keskkonnamõju hindamine, aga ka teistes küsimustes, mis puudutavad suhtlemist avaliku võimuga. Usume, et meie kogemus esindada nii äriühinguid kui ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi kohtuvaidlustes aitab meil ette näha ja ära hoida probleeme, mida kliendid võivad kohata oma õiguste eest seismisel ning täites kohustusi, mis seonduvad riigi-, munitsipaal- ja haldusõigusega. Tunneme erinevate haldusmenetlustega seotud praktilisi aspekte, mis aitab meie klientidel võimalikke probleeme efektiivsemalt lahendada.

 

Kogemus
  • Eesti Kunstiakadeemia esindamine (kohtu)vaidlustes uue hoone rajamisel Tallinna kesklinna.
  • Kaubanduskeskuse Port Arturi esindamine keerukates vaidlustes seoses ehitamise ja planeerimisega.
  • Tamro ja Koduapteegi esindamine mitmetes haldusasjades ja kohtuvaidlustes, mis puudutavad apteekide asutamist ning ravimite hulgi- ja jaemüüki.
  • Mitmete turismi- ja põllumajandusäris tegutsevate isikute esindamine Rail Baltika planeerimise ja keskkonnamõju hindamise menetluses.
  • Mitmete klientide esindamine sundvõõrandamise menetlustes ja seonduvates vaidlustes.
  • Tallinna Linnavalitsuse nõustamine seoses jäätmekäitluse regulatsiooniga ning erakliente, nagu Riigi Kinnisvara AS ja East Capital, nõustamine veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud küsimustes.
  • Klientide esindamine vaidlustes Leedu Tolliametiga.
  • Kliendi esindamine Leedus avaliku menetluse läbiviimisel seoses detailplaneeringu kehtestamisega.
  • Hasartmängu korraldaja nõustamine hasartmängude korraldamisega seotud lubade taotlemisel, muu hulgas kliendi esindamine erinevates ametiasutustes.

 

Kontaktid