Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Pangandus, kindlustus ja finantsteenused

Nõustame krediidiasutusi, makseasutusi, kindlustusandjad ja -vahendajaid ning muid finantseerimisasutusi regulatiivsetes küsimustes, sh suhetes Finantsinspektsiooniga tegevuslubade taotlemisel ning tegutsemise käigus läbiviidavates menetlustes. Abistame investoreid, laenuandjaid ja laenuvõtjaid finantseerimis- ja tagatistehingutes krediidiasutustega, samuti kindlustusvõtjaid, kindlustusandjaid ja -maaklereid lepingute sõlmimisel ja läbirääkimistes.

Meie advokaadid nõustavad igapäevaselt erinevaid finantseerimisasutusi, sealhulgas krediidiasutusi, investeerimisühinguid (maaklerid ja diilerid), varahaldureid ja investeerimisfonde, samuti makseasutusi litsentsi väljastamisel/saamisel ning teistes finantsregulatsiooniga seotud küsimustes (näiteks usaldatavusnõuetele, juhtide ja omanike sobivuse nõuetele vastavuse hindamise ning äritegevuse küsimustes).

Tihedas koostöös meie äriõiguse ja tehingute ning kinnisvara töögruppidega nõustame kliente ka omandamiste rahastamisel, sealhulgas finantseerimisstruktuuri väljatöötamisel, finantseerimisel makseraskuste korral, laenuküsimustes, allutatud laenude kasutamisel, samuti vajalike finantseerimisdokumentide koostamisel.

Meie advokaadid osalevad aktiivselt ka valdkonna õigusaktide arendamisel ja koostamisel.

 

Kogemus
 • Analüüs FinanceEstonia’le selgitamaks, kas usaldusühing võiks olla reguleeritud fondile jaoks sobiv vorm, sh ettepanekud vajalikeks muudatusteks õigusaktides.
 • Erinevate krediidiasutuste nõustamine Eestis krediidivahenduslepingute sõlmimisel, mh regulatiivsetes küsimustes ja vajalike dokumentide koostamisel.
 • Välisriikides elluviidavate projektide finantseerimiseks Eesti kapitaliturgudelt sobiliku struktuuri väljatöötamine ning sellega seotud võlakirjaemissiooni ettevalmistamine.
 • Fondi struktureerimine võlakirjade emiteerimiseks.
 • EuroEnergy Biogaze Latvija Ltd tütarühingute nõustamine laenu ja krediidi saamiseks (rohkem kui 11 miljonit eurot) mitmete Lätis asuvate tootmisettevõtete laiendamiseks ning põllumajandusliku maa omandamiseks.
 • EcoGen esindamine vaidluses kindlustusandjaga JSC Seesam, mis keeldus tasumast kindlustushüvitist seoses kindlustatud biogaasi projekteerimistöödega.
 • Kliendi nõustamine Zemgales enerģijas parks Ltd omandamisel, sealhulgas garantii-, pandi- ja hüpoteegilepingute koostamine.
 • Capital Mill OÜ nõustamine SIA Valdemara Centrs olemasolevate võlakohustuste refinantseerimisel (eelnev võlausaldaja – Nordea, uus võlausaldaja – SEB). Refinantseerimine hõlmas muu hulgas piiriüleste garantiide andmist.
 • Üle 180 kliendi esindamine AB bank SNORAS pankrotimenetluses, (umbes 100 klienti said oma nõuded kindlustushüvitise arvelt rahuldatud), praegune väärtus selles küsimuses (meie klientidele): umbes 22 miljonit eurot.
 • Meie advokaadid vaatasid üle, täiendasid ning pidasid läbirääkimisi SEB pangaga keerukate lepingute sõlmimisel, sealhulgas krediidileping 4,4 miljoni euro ulatuses, tuletisinstrumentide leping, garantiid ja mitmed teised tehinguga seotud lepingud. Samuti koostasime ja pidasime läbirääkimisi 3,9 miljoni euro suuruse grupisisese laenulepingu sõlmimiseks.
 • Leedu fondivalitseja UAB Novus Asset Management nõustamine aktsionäride laenu konverteerimisel kapitaliks, esindamine suhetes järelevalveasutusega (Leedu Pank) ja vastava protsessi koordineerimine.
 • UAB “Projestos projektai” esindamine läbirääkimistel Skandinaavia ühe suurima pangaga äriprojekti arenduseks vajaliku 4 miljoni euro suuruse laenu väljastamiseks.
 • Juhtisime edukalt pangaga peetud läbirääkimisi kliendi tütarühingu pankrotimenetluse algatamise edasilükkamiseks.
 • Ca 25 endise AB Ūkio panga kliendi esindamine pankrotimenetluses.
Kontaktid