Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Lepingud

Me pakume klientidele lepingunõustamist kõigis äritegevusega seotud küsimustes. Me aitame lepingulistel läbirääkimistel ja lepingute koostamisel, samuti konfidentsiaalse info kaitsmisel lepinguliste läbirääkimiste käigus. Lisaks analüüsime kliendi lepinguid eesmärgiga  leida lepingutes riskikohti. FORTil on ulatuslik kogemus kohtumenetlustes, mis puudutavad lepingute rikkumist, vaidlusi seoses lepingutega ning lepingute lõpetamist.

Kogemus
  • Koostasime uued tüüptingimused Eesti juhtivale transpordiettevõtete grupile.
  • Koostasime Eesti juhtivale ravimite turustajale standardlepingu projekti ravimite hulgimüügiks.
  • Oleme koostanud erinevaid ostu-müügilepinguid, mitmeid teenuse osutamise ja käsunduslepinguid, kinnisvara kasutamise lepinguid (sh üüri- ja rendilepinguid), laenu- ja krediidilepinguid, agendilepinguid, ehitus- ja projekteerimislepinguid jne.
  • Nõustanud, koostanud ning osalenud läbirääkimistel keerukate pikaajaliste üürilepingute sõlmimiseks.
  • Valmistasime ette teostatavusuuringe Leedu äriühingu esinduse poolt projekteerimise ja ehituse juhtimisega seotud tegevuse võimaluste kohta Valgevenes, lisaks koostasime ehituse ja projekteerimise korraldamise lepingu ning lepingud alltöövõtjatega.
Kontaktid