Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Kinnisvara ja ehitus

Meil on laiaulatuslik kogemus igat liiki kinnisvaraga seotud tehingutes, sealhulgas omandamistes, müükides, ehituses, arenduses ja üürimises.

Me nõustame kinnisvara- ja ehitusettevõtteid regulaarselt planeerimise ja ehituse küsimustes, esindades neid vajadusel ka suhetes kohalike omavalitsuste ja teiste asutustega, samuti kohtuvaidlustes. FORT advokaadid on kinnisvara ja ehituse alal erinevates detailides ja praktikas väga asjatundlikud, mis võimaldab meil anda juriidilist nõu nii igapäevastes küsimustes kui ka keerukates arendusprojektides. Nõustame kliente projekteerimise, ehitus-, projektijuhtimise ja finantseerimislepingute sõlmimisel. Meil on ka eriteadmisi energeetika sektorist, mis võimaldab meil nõustada kliente sellistes spetsiifilistes valdkondades nagu koostootmisjaamade, tuuleparkide ja elektrijaamade arendus.

Chambers Europe, maailma juhtiv advokaadibüroode andmebaas kommenteerib, et see uus tegija turul teenis sel aastal tunnustuse tänu kiirele kasvule ning märkimisväärsele turuosale ning lisaks ka suurepärasele tagasisidele. Andmebaas kirjeldab meid proaktiivsena ning toob välja, et büroo pakub mitmekülgset kinnisvara ja ehitusalast nõustamist ning tunnustab büroo energia tööstusharu põhiseid eriteadmisi. Allikad kirjeldavad, et: “Ma olen väga rahul õigusalase nõu kvaliteediga ning sellega, kui kiirelt meeskond reageerib meie küsimustele.” Kliendid kiidavad Minni-Triin Park’i „täpse, kliendisõbraliku“ teenuse eest.

Legal 500: Advokaadibüroo partnerit Minni-Triin Park on hinnatud kinnisvara ja ehituse alal kui “kõrgeim tase igas aspektis”.

Kogemus
 • EfTEN Kinnisvarafond AS-i nõustamine viiest kinnisasjast koosneva EPI Baltic kinnisvara portfelli omandamisel, tehinguväärtus 30.5 milj eurot.
 • Capital Mill OÜ Baltikumi-ülene nõustamine BPT Secura kinnisvaraportfelli omandamisel.
 • Eesti Kunstiakadeemia nõustamine (kohtu)vaidluses uue hoone rajamisel Tallinna kesklinna.
 • MariComp Eesti OÜ nõustamine makseraskustesse sattunud ettevõtte vara omandamisel Nordea pangalt, et alustada metallitootmist Paljassaares.
 • Jätkuv Baltic Wind Park juriidiline nõustamine Läti esimese meretuulepargi planeerimisel, ehitamisel ja opereerimisel ning nõustamine seoses veepuhastusjaama ehitusega.
 • HedeBaltic Latvia nõustamine Fest-Forest omandamisel.
 • Läti Punase Risti nõustamine seoses enne II maailmasõda neile kuulunud, kuid hiljem natsionaliseeritud kinnisasjade omandi tagastamisel.
 • EuroEnergy Biogaze Latvija (10 biogaasi koostootmisjaama arendaja) ja selle tütarühingu Latvijas Ekozeme Ltd igapäevane õigusnõustamine seoses kinnisasjade omandamise ja üürimisega, et tagada koostootmisjaamadele vajaliku biogaasi tarne.
 • Odin Energi AS ja selle Läti tütarettevõtte nõustamine seoses loa saamisega Läti ranniku lähedal Läänemeres naftavarude uurimiseks ja ammutamiseks.
 • Lielmežotne Ltd esindamine seoses Germany EnviTec Biogas AG-ga sõlmitud biogaasijaama planeerimis- ja ehituslepinguga.
 • MD Galerija Azur nõustamine erinevates küsimustes, mis seonduvad Atrium Azur kaubanduskeskuse (60 kauplusega kaubanduskeskus Riias) igapäevase opereerimisega.
 • Sudrabsala Ltd esindamine suhetes Riia linnaga seoses linna üldplaneeringust tulenevate takistustega ehitusprojekti arendamisel.
 • Rotermann Group poolt loodud ettevõtete nõustamine mitmetes küsimustes seoses Riia nn “Sporta Pils” osa arendamisega.
 • EcoGen nõustamine 2,1 MW biogaasi koostootmisjaama rajamiseks vajaliku projekteerimis-, ostu- ja ehituslepingu koostamisel ja läbirääkimisel.
 • Koger Vide nõustamine mitmetes õigusalastes küsimustes, mis seonduvad veepuhastusjaamade, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning sarnaste keskkonnarajatiste projekteerimise ja ehitamisega.
 • Mitmete UAB “Projestos projektai” averuse projektide nõustamine, mis seonduvad multifunktsionaalsete ja bussiterminalidega ühendatud kaubanduskeskuste ehitusega.
 • Klientide huvide esindamine seoses Leedu spetsiifilise juriidilise regulatsiooniga erimajandustsooniga – Kuršių nerija.
 • UAB ROKOR esindamine läbirääkimistes pikaajalise linna kinnisvara üürilepingu ja samuti mitmete muude keeruliste lepingute sõlmimisel investeerimiseks Kaunase erimajandustsooni.

 

Kontaktid