Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Intellektuaalomand, IT, telekom

FORT kogenud advokaadid nõustavad kliente pidevalt küsimustes, mis seonduvad IT, intellektuaalomandi, pilvetehnoloogia, tarkvara arenduse, litsentside ja muude valdkondadega, olenemata kas sellised küsimused tõstatuvad igapäevases äritegevuses või komplekstehingutes. Meil on tugev kogemus kliendi õiguste kaitsmisel intellektuaalse omandi, kaubamärkide ja disainiga seotud vaidlustes.

Tuginedes Legal 500le, mis on maailma juhtivate advokaadibüroode andmebaas, on advokaat Andrius Bambalas soovitatud ekspert autoriõiguse, reklaami ja turundusõiguse valdkonnas ringhäälingusektoris ning partner Rūta Radzevičiūtė-Meizeraitė andmekaitse ja elektroonilise eraelu puutumatuse alal.

Kogemus
 • Ask.fm abistamine mitmetes küsimustes, sealhulgas kaubamärgi kaitsmine ja registreerimine ning andmekaitsega seotud küsimustes koostöös LATHAM & WATKINS LLP-ga USA-s.
 • Kiiresti kasvava finantseerimisasutuse Cash on Go Ltd, kes edendab finantsteenuste pakkumiseks uudsete IT-lahenduste rakendamist, nõustamine mitmetes andmekaitse ja IT-arendusega seotud küsimustes.
 • Abistame regulaarselt rahvusvahelist kõrgetasemeliste tarkvaralahenduste pakkujat erinevates riigihangetega seotud menetlustes.
 • FROONT OY intellektuaalsest omandist tulenevaid õigusi puudutava litsentsilepingu koostamine.
 • MD Galerija Azur abistamine mitmete kaubamärkide registreerimisel ja registreeritud kaubamärkide muudatuste registreerimisel.
 • NORMA-A abistamine autoriõiguse ja litsentseerimise küsimustes.
 • Ühingu Piejūra abistamine toidupakendi kujunduse kaitsmisel ja arendamisel.
 • Arvutipõhise testimisega  tegeleva ettevõtte nõustamine oma dokumentatsiooni Leedu õigusaktidega kooskõlla viimisel.
 • Nõustasime, struktureerisime ja koostasime majutusteenuse lepingu rahvusvahelisele teenusepakkujale.
 • Idufirma ImpressPages abistamine mitmete keerukate intellektuaalset omandit puudutavate lepingute struktureerimisel ja koostamisel.
 • Koostasime kohalikule tarkvara arenduse, outsourcingu ja tehnoloogilise nõustamisega tegelevale ettevõttele TELESOFTAS, mida esindab UAB Elmoris, tervikliku äritegevusega seotud lepingumallide komplekti personali juhtimise tarkvara ja raamatupidamistarkvara litsentseerimiseks ning igapäevaste tugilepingute sõlmimiseks kohaliku IT-arenduse ettevõttega.
 • Anname igapäevaselt on-line äritegevust arendavatele Leedu klientidele nõu tarkvara arenduse, serveriteenuse osutamise, tüüptingimuste, andmekaitse ning muudes keerukates valdkondades.
Kontaktid