Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Kuldar-Jaan Torokoff

By jaan

On 30, okt. 2013 | In | By jaan

Kuldar-Jaan Torokoff

Kuldari kogemused hõlmavad nii vaidluste lahendamist, riigihankeid, avaliku ja erasektori partnerlust kui projektide finantseerimist ja haldusõigust. Tema kliendiportfelli kuuluvad suurettevõtted väga erinevatelt tegevusaladelt, keda ta on edukalt esindanud nii riigihankemenetlustes kui paljudes muudes kohtuvaidlustes. Kuldari juhtida on olnud mitmed finantseerimis-, ühinemis- ja ülevõtmisprotsessid. Ta on nõustanud erinevaid restruktureerimis- ja refinantseerimisprojekte, esindades kliente finants- ja ametiasutustes koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega. Kuldari märkimisväärne kogemus riigi- ja haldusõiguse alal on võimaldanud tal edukalt esindada kliente halduskohtumenetlustes. Ta on ka kogenud nõustaja avaliku ja erasektori koostööprojektides.

Kuldar on kirglik melomaan ning taastab energiat reisides ning lugedes.

Minni-Triin Park

No Comments
By Janeli Jallai

On 29, okt. 2013 | No Comments | In | By Janeli Jallai

Minni-Triin Park

Minni-Triinul on pikaajaline kogemus ühinemis- ja omandamistehingute nõustamise alal, sealhulgas on ta osalenud mitmete Eesti suurimate tehingute nõustamises nii müüja, ostja kui ka finantseerija poolel (sealhulgas private equity investeeringutes). Minni-Triin nõustab igapäevaselt mitmeid kinnisvaraarendajaid ja – investoreid ning omab väljapaistvat kogemust eriti kaubanduskeskuste arendamise ja -üürisuhete vallas. Õigusturuülevaateid koostavad mainekad väljaanded Legal 500 ja Chambers Europe on ta esile toonud nõustajana kinnisvara ja ehituse valdkonnas.

Minni-Triin armastab vabal ajal kõiki tegevusi, mis tõstavad adrenaliini.

Rene Frolov

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, okt. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Rene Frolov

Rene on FORTi Eesti kontori konkurentsiõiguse ekspert. Ta on nõustanud kliente konkurentsialastes küsimustes juba üle kümne aasta. Tema põhiekspertiis on Konkurentsiameti menetlused (ennekõike kartelli- ja turuvalitsemise asjad), konkurentsiõiguse alane compliance’l ja keerukamad ühinemised. Muu hulgas on Rene nõustanud ja esindanud ettevõtjaid mitmetes märkimisväärsetes kaasustes nagu nn piimakartelli ja viinakartelli menetlused, mis lõppesid klientidele võidukalt. Hiljuti aitas Rene AS-il Eesti Post jõuda positiivse kohtuotsuseni turuvalitsemise alases tsiviilkohtuvaidluses. Rene on nõustanud kliente nii era- kui ka avalikus sektoris ka Euroopa Liidu riigiabireeglite kohaldamisel, sh esindanud kliente Euroopa Komisjoni ees. Teda tunnustavad juhtiva konkurentsiõiguse spetsialistina mh. mainekad rahvusvahelised väljaanded Chambers Europe ja The Legal 500.

Rene kirg on konkurentsiõigus, sport ja poliitika. Vabal ajal mängib tennist ja sõidab ratast.

Andreas Veeret

No Comments
By Kadri Lensment

On 27, okt. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Andreas Veeret

Andrease peamisteks tegevusvaldkondadeks on vaidluste lahendamine, maksejõuetus ja restruktureerimine, samuti tööõigus. Andreas nõustab ja esindab kliente nii vaidluste kohtuvälisel lahendamisel kui kohtumenetlustes ja arbitraažis. Tal on tugev taust eraõiguse valdkonnas, mistõttu on Andreas klientide jaoks hinnatud abimees keerulistes lepingu- ja äriõiguslikes vaidlustes. Seda nii võimalike vaidluste ennetamisel kui juba tekkinud konfliktide lahendamisel. Andreast tunnustavad vaidluste lahendamise spetsialistina mh rahvusvahelised väljaanded Chambers Europe ja The Legal 500, tuues klientide tagasisidele tuginedes esile Andreas võimet „näha suurt pilti“ ning tunnustades tema „head ettevalmistust ja põhjalikku lähenemist vaidluste lahendamisele“.

Merit Lind

No Comments
By Nadezda Paist

On 26, okt. 2013 | No Comments | In | By Nadezda Paist

Merit Lind

Jānis Līkops

No Comments
By Kadri Lensment

On 07, okt. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Jānis Līkops

Jānis on advokaadibüroo FORT partner, kes on õigusnõustamisega tegelenud üle 10 aasta. Tema varasema töökogemuse hulka kuulub juhtivas rahvusvahelises advokaadibüroos töötamine ning Läti Tarbijate Kaitse Ühingu õigusosakonna juhtimine.

Rahvusvaheline õigusturu ülevaade Legal500 on tunnustanud Jānist kinnisvara ja ehitamise valdkonna  spetsialistina, tuues esile tema täpsust.

Lisaks klientide nõustamisele osaleb ta seaduseelnõude ja määruste ettevalmistamisel ning võtab hetkel aktiivselt osa omandireformi puudutava õigusliku regulatsiooni täiustamisest.

Sandis Bertaitis

No Comments
By Janeli Jallai

On 07, okt. 2013 | No Comments | In | By Janeli Jallai

Sandis Bertaitis

Sandis on FORT Läti büroo juhtivpartner. Ta on töötanud rahvusvahelistes advokaadibüroodes alates 2002. aastast:  4 aastat advokaadibüroos LAWIN ja 3 aastat advokaadibüroos BORENIUS.

Maris Liguts

No Comments
By Kadri Lensment

On 06, okt. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Maris Liguts

Maris Liguts on kogenud vandeadvokaat, kellel on üle 20-aastane õigusnõustaja kogemus. Ta on praktiseerinud Läti juhtivates rahvusvahelistes advokaadibüroodes ja töötanud Läti panga juhatuse liikmena ning õigus- ja vastavusosakonna juhina Skandinaavia panga Läti filiaalis. Maris on sertifitseeritud rahapesu tõkestamise spetsialist (CAMS).

Marisel on ulatuslikud teadmised ja kogemused panganduse ja rahanduse, projektide rahastamise, rahapesu tõkestamise, finantssanktsioonide järgimise, ettevõtete, ühinemiste ja ülevõtmiste ning kohtuvaidluste (sh rahvusvahelise arbitraaži) valdkonnas. Ta nõustab mitmesuguseid finantsasutusi ja ärikliente pangandus- ja finantsküsimustes; samuti on ta spetsialist erinevat tüüpi finantstehingute, sealhulgas projektifinantseerimise, sündikaatlaenude, võlgade restruktureerimise, ühinemiste ja ülevõtmiste ning kinnisvaratehingute küsimustes. Maris on tegelenud finantsteenuste osutaja tegevuslubade taotlemisega ja oluliste osaluste omandamisega finantsasutustes.

Maris on ekspert rahapesu tõkestamise ja finantsregulatsiooni valdkonnas. Viimastel aastatel on ta nõustanud nii Läti kui ka rahvusvahelisi finantsteenuse osutajaid, makseasutusi ja Läti Vabariigi valitsust nendes küsimustes.

Rahvusvahelised õiguskataloogid Legal 500, Chambers & Partners ja IFRL1000 on hinnanud Marist üheks Läti juhtivaks eksperdiks panganduse ja rahanduse valdkonnas. Lisaks on juriidilised kataloogid tunnustanud tema erialast kogemust vaidluste lahendamise, ettevõtete ja ühinemiste ning ülevõtmiste ning maksude vallas.

Õiguspraktika väliselt tegeleb Maris noorte jalgpallurite treenimisega jalgpalliklubis JDFS Alberts.

Andrius Mamontovas

No Comments
By Kadri Lensment

On 18, sept. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Andrius Mamontovas

Rūta Radzevičiūtė-Meizeraitė

No Comments
By Kadri Lensment

On 17, sept. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Rūta Radzevičiūtė-Meizeraitė