Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Jānis Līkops

No Comments
By Kadri Lensment

On 07, okt. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Jānis Līkops

Jānis on advokaadibüroo FORT partner, kes on õigusnõustamisega tegelenud üle 10 aasta. Tema varasema töökogemuse hulka kuulub juhtivas rahvusvahelises advokaadibüroos töötamine ning Läti Tarbijate Kaitse Ühingu õigusosakonna juhtimine.

Rahvusvaheline õigusturu ülevaade Legal500 on tunnustanud Jānist kinnisvara ja ehitamise valdkonna  spetsialistina, tuues esile tema täpsust.

Lisaks klientide nõustamisele osaleb ta seaduseelnõude ja määruste ettevalmistamisel ning võtab hetkel aktiivselt osa omandireformi puudutava õigusliku regulatsiooni täiustamisest.

Sandis Bertaitis

No Comments
By Janeli Jallai

On 07, okt. 2013 | No Comments | In | By Janeli Jallai

Sandis Bertaitis

Sandis on FORT Läti büroo juhtivpartner. Ta on töötanud rahvusvahelistes advokaadibüroodes alates 2002. aastast:  4 aastat advokaadibüroos LAWIN ja 3 aastat advokaadibüroos BORENIUS.

Maris Liguts

No Comments
By Kadri Lensment

On 06, okt. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Maris Liguts

Maris Liguts on kogenud vandeadvokaat, kellel on üle 20-aastane õigusnõustaja kogemus. Ta on praktiseerinud Läti juhtivates rahvusvahelistes advokaadibüroodes ja töötanud Läti panga juhatuse liikmena ning õigus- ja vastavusosakonna juhina Skandinaavia panga Läti filiaalis. Maris on sertifitseeritud rahapesu tõkestamise spetsialist (CAMS).

Marisel on ulatuslikud teadmised ja kogemused panganduse ja rahanduse, projektide rahastamise, rahapesu tõkestamise, finantssanktsioonide järgimise, ettevõtete, ühinemiste ja ülevõtmiste ning kohtuvaidluste (sh rahvusvahelise arbitraaži) valdkonnas. Ta nõustab mitmesuguseid finantsasutusi ja ärikliente pangandus- ja finantsküsimustes; samuti on ta spetsialist erinevat tüüpi finantstehingute, sealhulgas projektifinantseerimise, sündikaatlaenude, võlgade restruktureerimise, ühinemiste ja ülevõtmiste ning kinnisvaratehingute küsimustes. Maris on tegelenud finantsteenuste osutaja tegevuslubade taotlemisega ja oluliste osaluste omandamisega finantsasutustes.

Maris on ekspert rahapesu tõkestamise ja finantsregulatsiooni valdkonnas. Viimastel aastatel on ta nõustanud nii Läti kui ka rahvusvahelisi finantsteenuse osutajaid, makseasutusi ja Läti Vabariigi valitsust nendes küsimustes.

Rahvusvahelised õiguskataloogid Legal 500, Chambers & Partners ja IFRL1000 on hinnanud Marist üheks Läti juhtivaks eksperdiks panganduse ja rahanduse valdkonnas. Lisaks on juriidilised kataloogid tunnustanud tema erialast kogemust vaidluste lahendamise, ettevõtete ja ühinemiste ning ülevõtmiste ning maksude vallas.

Õiguspraktika väliselt tegeleb Maris noorte jalgpallurite treenimisega jalgpalliklubis JDFS Alberts.

Aldis Maldups

No Comments
By Kadri Lensment

On 02, okt. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Aldis Maldups

Aldis tegutseb advokaadina 2001. aastast. Lisaks vandeadvokaadi tööle on ta ka sertifitseeritud pankrotihaldur.

Aldis on end erialaselt täiendanud Saksamaal, Kölni advokaadibüroos Mütze, Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH töötades – tema muljetavaldav professionaalsus on võimaldanud eduka koostöö jätkumist saksa ja šveitsi klientidega.

Roberts Prūsis

No Comments
By Kadri Lensment

On 30, sept. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Roberts Prūsis

Roberts Prūsis tegutseb õigusvaldkonnas alates aastast 2006, on töötanud Läti juhtivas rahvusvahelises advokaadibüroos.

Roberts nõustab kliente peamiselt kinnisvara, ehituse ja äriõiguse valdkondades. Tal on märkimisväärne kogemus suuremahuliste tehingute vallas, sealhulgas õiguslike auditite koostamisel, lepingute koostamisel ja läbirääkimistel ning ülevõtmisaruannete koostamisel. Roberts esindab kliente ka ehituslepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel.

Māra Beķere

No Comments
By Kadri Lensment

On 29, sept. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Māra Beķere

Māra on õigusalal aktiivselt tegutsenud 2004. aastast. Ta on töötanud Läti Vannutatud Kohtutäiturite Nõukogus, esindades nõukogu ja juhtides selle igapäevategevust. Māra on osalenud mitmete töögruppide kaudu seaduste, sh maksejõuetuse seaduse väljatöötamisel (maksejõuetuse seaduse väljatöötamisel osalemise eest on Māra pälvinud Justiitsministeeriumi riigisekretariaadi tänukirja). Samuti on ta kuulunud tsiviilmenetluse seaduse ja tsiviilseaduse töögruppi.  Lisaks omab Māra 4 aasta pikkust kogemust kahes erinevas kohtutäituribüroos töötamisel, mille käigus omandas ta väärtuslikke teadmisi täitemenetlusest.

Kogemus:

  • EuroEnergy ning teiste elektri- ja soojatootjate nõustamine arendamise ja opereerimise küsimustes;
  • Mitmete oluliste ehitus- ja kinnisvaraarendusettevõtete projektide nõustamine
Laila Pudule

No Comments
By Birgit Viilukas

On 28, sept. 2013 | No Comments | In | By Birgit Viilukas

Laila Pudule

Laila töötab juristi abina, abistades äriõiguse ning kinnisvara küsimustes ning muude õiguslike probleemide lahendamises.

Artūrs Caics

No Comments
By Kadri Lensment

On 27, sept. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Artūrs Caics

Enne advokaadibürooga FORT ühinemist töötas Artūrs teises Läti advokaadibüroos, kus tema tööülesanded hõlmasid peamiselt lepingute ettevalmistamist ja perekonnaõiguslike probleemide lahendamist.

Artūrs omandab hetkel doktorikraadi, keskendudes oma doktoritöös konsitutsiooniõigusele.

Ieva Prūse

No Comments
By Kadri Lensment

On 24, sept. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Ieva Prūse

Ieva töötab juristi abina ning abistab õiguslike probleemide lahendamisel. Enne advokaadibürooga FORT ühinemist töötas Ieva advokaadibüroos SORAINEN, kus assisteeris advokaate ja vandeadvokaate äriõiguse ja kinnisvara küsimustes.

Vita Rancane

No Comments
By Birgit Viilukas

On 23, sept. 2013 | No Comments | In | By Birgit Viilukas

Vita Rancane