Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Kuldar-Jaan Torokoff

By jaan

On 30, okt. 2013 | In | By jaan

Kuldar-Jaan Torokoff

Kuldari kogemused hõlmavad nii vaidluste lahendamist, riigihankeid, avaliku ja erasektori partnerlust kui projektide finantseerimist ja haldusõigust. Tema kliendiportfelli kuuluvad suurettevõtted väga erinevatelt tegevusaladelt, keda ta on edukalt esindanud nii riigihankemenetlustes kui paljudes muudes kohtuvaidlustes. Kuldari juhtida on olnud mitmed finantseerimis-, ühinemis- ja ülevõtmisprotsessid. Ta on nõustanud erinevaid restruktureerimis- ja refinantseerimisprojekte, esindades kliente finants- ja ametiasutustes koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega. Kuldari märkimisväärne kogemus riigi- ja haldusõiguse alal on võimaldanud tal edukalt esindada kliente halduskohtumenetlustes. Ta on ka kogenud nõustaja avaliku ja erasektori koostööprojektides.

Kuldar on kirglik melomaan ning taastab energiat reisides ning lugedes.

Minni-Triin Park

No Comments
By Janeli Jallai

On 29, okt. 2013 | No Comments | In | By Janeli Jallai

Minni-Triin Park

Minni-Triinul on pikaajaline kogemus ühinemis- ja omandamistehingute nõustamise alal, sealhulgas on ta osalenud mitmete Eesti suurimate tehingute nõustamises nii müüja, ostja kui ka finantseerija poolel (sealhulgas private equity investeeringutes). Minni-Triin nõustab igapäevaselt mitmeid kinnisvaraarendajaid ja – investoreid ning omab väljapaistvat kogemust eriti kaubanduskeskuste arendamise ja -üürisuhete vallas. Õigusturuülevaateid koostavad mainekad väljaanded Legal 500 ja Chambers Europe on ta esile toonud nõustajana kinnisvara ja ehituse valdkonnas.

Minni-Triin armastab vabal ajal kõiki tegevusi, mis tõstavad adrenaliini.

Rene Frolov

No Comments
By Kadri Lensment

On 28, okt. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Rene Frolov

Rene on FORTi Eesti kontori konkurentsiõiguse ekspert. Ta on nõustanud kliente konkurentsialastes küsimustes juba üle kümne aasta. Tema põhiekspertiis on Konkurentsiameti menetlused (ennekõike kartelli- ja turuvalitsemise asjad), konkurentsiõiguse alane compliance’l ja keerukamad ühinemised. Muu hulgas on Rene nõustanud ja esindanud ettevõtjaid mitmetes märkimisväärsetes kaasustes nagu nn piimakartelli ja viinakartelli menetlused, mis lõppesid klientidele võidukalt. Hiljuti aitas Rene AS-il Eesti Post jõuda positiivse kohtuotsuseni turuvalitsemise alases tsiviilkohtuvaidluses. Rene on nõustanud kliente nii era- kui ka avalikus sektoris ka Euroopa Liidu riigiabireeglite kohaldamisel, sh esindanud kliente Euroopa Komisjoni ees. Teda tunnustavad juhtiva konkurentsiõiguse spetsialistina mh. mainekad rahvusvahelised väljaanded Chambers Europe ja The Legal 500.

Rene kirg on konkurentsiõigus, sport ja poliitika. Vabal ajal mängib tennist ja sõidab ratast.

Andreas Veeret

No Comments
By Kadri Lensment

On 27, okt. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Andreas Veeret

Andrease peamisteks tegevusvaldkondadeks on vaidluste lahendamine, maksejõuetus ja restruktureerimine, samuti tööõigus. Andreas nõustab ja esindab kliente nii vaidluste kohtuvälisel lahendamisel kui kohtumenetlustes ja arbitraažis. Tal on tugev taust eraõiguse valdkonnas, mistõttu on Andreas klientide jaoks hinnatud abimees keerulistes lepingu- ja äriõiguslikes vaidlustes. Seda nii võimalike vaidluste ennetamisel kui juba tekkinud konfliktide lahendamisel. Andreast tunnustavad vaidluste lahendamise spetsialistina mh rahvusvahelised väljaanded Chambers Europe ja The Legal 500, tuues klientide tagasisidele tuginedes esile Andreas võimet „näha suurt pilti“ ning tunnustades tema „head ettevalmistust ja põhjalikku lähenemist vaidluste lahendamisele“.

Merit Lind

No Comments
By Nadezda Paist

On 26, okt. 2013 | No Comments | In | By Nadezda Paist

Merit Lind

Margus Kõiva

No Comments
By Kadri Lensment

On 25, okt. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Margus Kõiva

Margus Kõival on ulatuslik kogemus keskkonna, energia ja maakasutusega seotud küsimustes. Ta on muuhulgas nõustanud kliente keskkonnalubade, planeerimise, looduskaitse ning keskkonnatasudega seotud vaidlustes. Margus Kõiva on osalenud mitmete keskkonnavaldkonna õigusaktide, sealhulgas keskkonnaseadustiku väljatöötamisel.

Liina Käis

No Comments
By Birgit Viilukas

On 24, okt. 2013 | No Comments | In | By Birgit Viilukas

Liina Käis

Liina on vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud konkurentsiõigusele ja reguleeritud valdkondadele. Tal on ulatuslikud kogemused klientide nõustamisest seonduvalt kõigi konkurentsiõiguse valdkondadega, sealhulgas konkurentsi kahjustavate kokkulepete, turgu valitseva seisundi kuritarvitamise, koondumiste kontrolli, konkurentsiõiguse rikkumisest tulenevate kahjunõuete ning riigiabiga. Lisaks konkurentsiõigusega seonduvale nõustamisele on ta nõustanud erinevates reguleeritud valdkondades (sealhulgas jäätmekäitus, energia, ravimid) tegutsevaid kliente seoses valdkonnaspetsiifiliste regulatsioonidega.

Riin Rehepapp

No Comments
By Kadri Lensment

On 23, okt. 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Riin Rehepapp

Riin Rehepapp on töötanud pikka aega Eesti kohtusüsteemis ja jõudnud olla Harju Maakohtus nii kohtuistungi sekretär, konsultant kui ka kohtujurist. Töö tsiviilkohtus on andnud mitmekülgseid kogemusi kohtumenetlusest ning tsiviilvaidluste lahendamisest. Muuhulgas on Riin kokku puutunud eelkõige kaasustega ühinguõigusest, täitemenetlusest ja intellektuaalsest omandist.

Bakalaureusetöö kirjutamise käigus on Riin käsitlenud sordikaitsest tuleneva intellektuaalse omandi küsimust ja magistritöö kirjutamisel rahvusvahelise eraõiguse oluliseks osaks olevat rahvusvahelist kohtualluvust.

Vabal ajal hoiab Riin vormi joostes ja rulluisutades.

Katrin Alliksaar

No Comments
By Nadezda Paist

On 16, okt. 2013 | No Comments | In | By Nadezda Paist

Katrin Alliksaar

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Ivo Vanasaun

No Comments
By Nadezda Paist

On 15, okt. 2013 | No Comments | In | By Nadezda Paist

Ivo Vanasaun

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.