Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

30

09
2011

Riigikohus selgitas enampakkumise vaidlustamise korda

On 30, 09 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas hiljutises lahendis nr 3-2-1-69-11, kuidas toimub täitemenetluses enampakkumise vaidlustamine.

Täitemenetluse seadustik annab küll täitemenetluse osalisele õiguse esitada seaduses sätestatud alustel kohtule hagi enampakkumise kehtetuks tunnistamiseks, kuid seadusest ei tulene, kelle vastu tuleks hagi esitada.

Riigikohus asus ülalviidatud lahendis seisukohale, et kohtumenetlusse peavad olema kaasatud kõik puudutatud täitemenetluse osalised. Seega, kui hagi enampakkumise kehtetuks tunnistamiseks esitab võlgnik (nagu on ka praktikas tavapärane), tuleb menetluses kostjatena käsitleda kohtutäiturit, ostjat ja sissenõudjat (võlausaldaja). Oluline on seejuures, et juhul, kui võlgnik ei esita hagi kõigi eelnimetatud isikute vastu, võib see kaasa tuua hagi läbi vaatamata jätmise.

Enampakkumise kehtetuks tunnistamise korral ei ole enampakkumisel osalenud ostja saanud asja omanikuks, mistõttu on võlgnikul õigus nõuda ostjalt asja väljaandmist. Vastav nõue tuleks esitada hagis koos enampakkumise kehtetuks tunnistamise nõudega.