Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

04

06
2020

Kaubanduskeskuste üürnikel on 19. juunini võimalik taotleda EAS-ilt juunikuu üüri toetust

On 04, 06 2020 | No Comments | In Uncategorized | By Nadezda Paist

Kuni 19.06 (kell 16.00) on nendel kaubanduskeskuste üürnikel, kes olid eriolukorra ajal lähtuvalt Vabariigi Valitsuse korraldusest sunnitud oma uksed ajutiselt sulgema, võimalik taotleda EAS-i e-keskkonna kaudu toetust juunikuu üüri maksmiseks. Toetus taotlemine toimub iga eraldiseisva käitise (kaubandus- või teenindusettevõtja tegutsemiskoht mõnes kaubanduskeskuses, s.o nt kauplus või restoran) kohta eraldi ühtse taotlusena. Toetust võivad taotleda ka väljaspool kaubanduskeskust asuvat laste mängutuba pidavad ettevõtjad.

Toetuse saamise eelduseks on eelkõige asjaolu, et ka üürileandja teeb soodustust juunikuu üüris võrreldes veebruari üürisummaga. Seetõttu tuleks neil üürnikel, kellel on üürileandjaga veel juunikuu üürisoodustuse läbirääkimised pooleli, hiljemalt 19.juuniks kokkuleppele jõuda. Samuti on toetuse saamise olulisemateks eeldusteks, et (i) märtsi ja aprilli summaarne käive oleks langenud vähemalt 30% eelmise aasta sama perioodi käibega, (ii) eelmise aasta lõpu seisuga ei tohi ettevõtja olla raskustes ettevõtja, ning (iii) ettevõtjal ei tohi olla 12. märtsi seisuga ajatamata maksuvõlga ega taotluse esitamise seisuga võlgnevusi EAS-i ees.

Riigipoolse toetuse määr on maksimaalselt 25% lepingujärgsest üürist (ilma käibemaksuta). Juhul, kui üürileandja tehtav soodustus on madalam kui 25%, on riigipoolne toetus võrdne üürileandja tehtava soodustuse määraga. Igal juhul peab üürniku enda kanda jääma vähemalt 25% lepingujärgsest üürist – seega on juhul, kui üürileandja pakutav soodustus juunikuu üürist on suurem kui 50% lepingujärgsest üürist, riigipoolne toetus väiksem kui 25%, sest üürnikul on toetuse taotlemiseks kohustus tasuda ise 25% üürisummast. Igal juhul ei ole võimalik toetust saada nende käitiste osas, kus riigipoolne toetus selle käitise kohta oleks väiksem kui 100 eurot või kus üürileandja pakutav soodustus on nii suur, et üürnik peab ise tasuma vähem kui 25% lepingujärgsest üürist.

Käesoleva toetuse näol on tegemist voorulise taotlemisega ehk kõik abikõlbulikud taotlused rahuldatakse peale tähtaja saabumist ning ei ole oluline olla esimeste taotlejate seas. Juhul, kui taotletava toetuse kogusumma on suurem kui meetme eelarve (4 miljonit eurot), rahuldatakse iga taotlus proportsionaalselt. Siiski ei tasu jätta taotlemist viimasele hetkele, sest (i) korraga saab EAS-i e-keskkonnas taotluse esitada piiratud arv isikuid, ning (ii) taotluse esitamisel võib selguda probleeme taotluse sisu, vajalike dokumentide ja volitustega või e-keskkonna tehnilise küljega.

Juhul, kui Teil tekib eeltooduga seoses küsimusi, pöörduge julgelt meie poole.

Minni-Triin Park

Gerda Raag