Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

30

11
2011

Internetiteenuse pakkujaid ei saa kohustada rakendama netiliiklusele filtrisüsteeme

On 30, 11 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Euroopa Kohus otsustas kohtuasjas C-70/10, et EL-i õigus ei võimalda liikmesriikidel (sealhulgas liikmesriikide kohtutel) kohustada internetiteenuse pakkujaid paigaldama filtrisüsteeme, mille eesmärgiks oleks takistada klientidel laadida ebaseaduslikult alla muusikat ja muid faile.

Kohtu seisukoha kohaselt peab põhiõigus omandile, mis hõlmab intellektuaalse omandiga seotud õigusi, olema tasakaalustatud teiste põhiõigustega.

 

Nõue, et internetiteenuse pakkujad peaksid paigaldama omal kulul elektroonilise kommunikatsiooni jälgimiseks filtersüsteemid, oleks neile liigselt koormav ning rikuks nende ettevõtlusvabadust. Taoline süsteem ei suudaks aga adekvaatselt eristada seaduslikku ja ebaseaduslikku sisu, kuivõrd liikmesriikide õigus ei ole selles osas identne. Seega võiksid taolised filtrid viia ka õiguspärase kommunikatsiooni blokeerimiseni.

 

Kokkuvõttes leidis Euroopa Kohus, et nõue paigaldada võimalike intellektuaalsete omandi rikkumiste ennetamiseks filtrisüsteemid, ei oleks kooskõlas nõudega seada omavahel õiglasesse tasakaalu ühest küljest õigus intellektuaalsele omandile ja teisest küljest ettevõtlusvabadus, õigus isikuandmete kaitsele ning vabadus saada ja edastada informatsiooni.