Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Liina Käis

Vandeadvokaat

Kontakt:

tel: +372 6464 045
skype: liina.kais
liina.kais[at]fortlegal.com

Liina on vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud konkurentsiõigusele ja reguleeritud valdkondadele. Tal on ulatuslikud kogemused klientide nõustamisest seonduvalt kõigi konkurentsiõiguse valdkondadega, sealhulgas konkurentsi kahjustavate kokkulepete, turgu valitseva seisundi kuritarvitamise, koondumiste kontrolli, konkurentsiõiguse rikkumisest tulenevate kahjunõuete ning riigiabiga. Lisaks konkurentsiõigusega seonduvale nõustamisele on ta nõustanud erinevates reguleeritud valdkondades (sealhulgas jäätmekäitus, energia, ravimid) tegutsevaid kliente seoses valdkonnaspetsiifiliste regulatsioonidega.

CV

KARJÄÄR

2017
Advokaadibüroo FORT, vandeadvokaat

2012-2017
Advokaadibüroo COBALT, vandeadvokaat

 

HARIDUS

2012
Tartu Ülikool, õigusteaduskond (MA, cum laude)

2010
Tartu Ülikool, õigusteaduskond (BA)

LIIGE 

2013
Eesti Advokatuur

 

KEELED

eesti, inglise

 

ARTIKLID

  • Euroopa Liidu riigiabireeglite rikkumisest tulenev kahju hüvitamise nõue, Juridica, 2015, nr 9
  • Konkurentsi kahjustava kokkuleppe tühisus ja selle tagajärjed, Juridica, 2014, nr 7, kaasautor Katri Paas-Mohando
  • Global Antitrust Compliance Handbook, Eesti peatükk, 2014, kaasautor Elo Tamm
  • Regulating EU information exchange – no further restrictions by object but enough room for safe harbours, European Competition Law Review, 2013, nr 7
  • Krediidiasutuste juhatuse liikmete tasustamise poliitika. Krediidiasutuste seaduse 23. veebruaril 2011 vastu võetud muudatused, Juridica, 2012, nr 1