Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Katrin Alliksaar

Nõunik

Kontakt:

tel: +372 646 4045
gsm: +372 5663 7247
katrin.alliksaar[at]fortlegal.com

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

CV

Katrin Alliksaar on jurist, kellel on 18-aastane töökogemus nii era- kui avalikus sektoris. Katrin on töötanud kindlustussektoris, samuti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kui Siseministeeriumis, koostades õigusakte ning andes nõu ministeeriumite valitsusaladesse jäävates valdkondades regulatsioonidega seotud küsimustes, eelkõige transpordi, energia, telekommunikatsiooni, riigi infrastruktuuri ja riigi infosüsteemidega seotud aspektides. Kuni 2018. a oktoobrini töötas Katrin Advokaadibüroos Deloitte Legal. Katrinil on ulatuslik kogemus avaliku õiguse küsimustes, eelkõige riigihangete alal. Katrin on osalenud mitmetes projektides, mille keskmes oli nii riigiasutuste kui teiste klientide nõustamine Euroopa Liidu toetuste kasutamise õiguspärasusega seotud küsimustes ning samuti era- ja avaliku õigusega seotud vaidlustes.