Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Ivo Vanasaun

Maksunõunik

Kontakt:

tel: +372 646 4045
gsm: +372 527 7881
ivo.vanasaun[at]fortlegal.com

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

CV

Ivo Vanasaun on maksuekspert, kes tegeleb peamiselt äriühingu tulumaksu, füüsilise isiku tulumaksu, siirdehindade ja sotsiaalmaksu küsimustega. Ivo on töötanud Rahandusministeeriumis, juhtides seal otseste maksude talitust. Samuti oli Ivo üks võtmeekspertidest, kes rakendasid Eesti unikaalse äriühingu tulumaksu süsteemi. Kuni 2018. a kevadeni oli Ivo 12 aastat Deloitte Eesti maksutiimi üks võtmeisikutest, juhtides seal keerulisi siseriiklikke ja rahvusvahelisi maksunõustamise projekte. Ivol on põhjalikud teadmised tehingute nõustamises ja ettevalmistamises, sealhulgas maksualaste auditite läbiviimises, äriühingute ümberkujundamises ja optsiooniprogrammide loomises ja mobiilse tööjõu maksustamise küsimustes ning Ivo on osalenud paljudes Eesti ja rahvusvahelistes maksunõustamise projektides.