Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Ilona Nurmela

Vandeadvokaat (kutsetegevus peatatud)

Kontakt:

tel +372 646 4045
gsm +372 510 1695
skype: ilona.nurmela
ilona[at]mediator.ee

Tegevusvaldkonnad:

  • Klassikaline (neutraalse osapoolega) ärivahendus ehk facilitative mediation
  • Hindav vahendus (kus  lepitaja pakub vajadusel ja eelneval kokkuleppel pooltele omapoolse optimaalse lahenduse)
  • Vaidluste ennetamine

Ilona 16-aastane töökogemus eri riikides ja ettevõtetes näitlikustab tema “kastist välja” mõtlemist. Olles osalenud paaris rahvusvahelises vahekohtumenetluses Advokaadibüroo Tark & Co advokaadina, otsustas ta teha doktoritöö Cambridge Ülikoolis ettevõtetevaheliste kohtuvaidluste efektiivsuse teemal. Seejärel otsutas ta uurida, kuidas näeb välja tehingute struktureerimine ja lepingulised läbiräkimised ettevõtete poole pealt ning asus tööle Accenture Plc-s Londonis (IT sektor). Sealt kutsuti ta tööle NASDAQ OMX-il noteeritud AS-i Tallinna Vesi, kus ta sai hiljem juhatuse liikmeks. Hindavad menetlused nagu kohtumenetlus ja mõnikord isegi vahekohus võivad kahjustada poolte pikaajalist ärisuhet ja kulutada poolte aega, raha ja välistada kontrolli tulemuse üle.

Kogemustele tuginedes on Ilona valinud ärilepituse kui vaidluste lahendamise kõige aja- ja ka kuluefektiivsema mooduse ning aitab klientidel konfidentsiaalselt lahendada olemasolevaid erimeelsusi ja ennetada neid ka tulevikus. See hõlmab tihti keeruliste lepinguliste, regulatsiooni, finants- jm äriküsimustesse süübimist ja kokkuvõtmist arutelus, et leida teemad, mis tegelikult lahendust vajavad. Vahel on vaja ka leida lahendus, kuidas võimaldada auga väljuda situatsioonist poolel, kes on teinud (avalikustatud) otsuse, millest on keeruline taganeda. Ilona kogemus Accenture läbirääkimiste ja müügimeeskonnas (Market Makers) ning osalemine advokaadina ettevõtte hindamiste, ühinemiste ja sündikaatlaenude tehingute nõustamisel võimaldavad tal keerulisi probleeme lihtsustada. Tema keeruliste inimestega suhtlemise ja mõjutamise oskused ning kogemus avalike teenistujatega suhtlemisel võimaldavad tal olla kannatlik, kuid samas ärk poolte tegelike soovide ja vajaduste mõistmisel, et aidata klientidel leida toimivaid lahendusi.

Muuhulgas nõustab ja koolitab Ilona kliente efektiivsete, huvidel põhinevate läbirääkimiste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, sh suhtlusstiilide profileerimine paremate tulemuste tagamiseks läbirääkimistel.

CV

KARJÄÄR

2014
Advokaadibüroo FORT, vandeadvokaat

2012
Baltic Institute of Corporate Governance, nõukogu liige

2011
Sommersby OÜ, asutaja, juhatuse liige (alates 2014)

2008-2014
AS Tallinna Vesi, Õigusosakonna juht (2008); vastavuskontrolli juht (2010), juhatuse liige ja nõunik (2012);

2006-2008
Accenture Plc, ärikonsultant juhtiva IT konsultatsioonifirma (Londonis, Ühendukuningriigis), Finantsgrupis ja müügiosakonnas

1999-2007
Tartu Ülikool, rahvusvahelise eraõiguse lektor (0,5). 2003.a. mh ka Tartu Ülikooli Õigusinstituudis

2001, 2005
Eesti Õiguskeskuse Sihtasutus, kohtunike, prokuröride, advokaatide ja notarite täiendkoolitus rahvusvahelises  eraõiguses.

03.2004
Judge Institute of Management, Centre for Business Research (CBR), Dr.Simon Deakin’i assistent õiguse memeetika ja evolutsiooniteooriate projektis.

1998-2002
Advokaadibüroo Tark & Co (nüüd Tark, Grunte, Sutkiene), vandeadvokaadi abi

 

HARIDUS

2014
Erickson College (ICF) sertifitseeritud professionaalne coach

2012
CEDR akrediteeritud lepitaja

2002-2006
PhD, Cambridge’i Ülikool, Sidney Sussex College

1998-99
LL.M., Cambridge’i Ülikool, Jesus College; First Class degree Euroopa õiguses (summa cum laude ekvivalent)

1994-98
Baccalaureus artium, Tartu Ülikool; cum laude

 

 

LIIGE

1998
Eesti Advokatuur

 

KEELED

eesti, inglise, vene, prantsuse, soome, hispaania

 

PUBLIKATSIOONID

1997-2014  avaldanud mitmeid artikleid ja raamatuid, mh:

  • Juridica ADR erinumbri I 2014 kaastoimetaja; artikli ‘Vaidluste efektiivne kohtuväline lahendamine’ kaasautor – Juridica 2014/1;
  • ‘Läbirääkimiste psühholoogia: kuidas isikomadused mõjutavad läbirääkimiste stiili.’ Juridica, 2006/2;
  • ‘Rahvusvaheline eraõigus. Loengud.’ Juura, 3.tr., 2008 põhiautor;
  • ‘Sanctity of Dispute Resolution Clauses: Strategic Coherence of the Brussels System’. 1(1) Journal of Private International Law April 2005, pp 115-149 (‘Vaidluste lahendamise kokkulepete austamine: Brüsseli süsteemi strateegiline toime’).