Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Artūrs Caics

Vandeadvokaat

Kontakt:

LÄTI

tel: +371 67 704 080
gsm: +371 29 591 104
arturs.caics[at]fortlegal.co

Tegevusvaldkonnad:

Enne advokaadibürooga FORT ühinemist töötas Artūrs teises Läti advokaadibüroos, kus tema tööülesanded hõlmasid peamiselt lepingute ettevalmistamist ja perekonnaõiguslike probleemide lahendamist.

Artūrs omandab hetkel doktorikraadi, keskendudes oma doktoritöös konsitutsiooniõigusele.

CV

KARJÄÄR

2014 – kuni tänapäevani
Läti psühholoogide ametiühing, õigus- ja avalike suhete nõunik

2011 – kuni tänapäevani
Advokaadibüroo FORT (endine nimi ADVERSUS), jurist, vanemnõunik, vandeadvokaat

2010- kuni tänapäevani
Balti psühholoogide ühendus, õigusnõustaja

2010 – 2015
Vahekohtunik

2009-2011
SIA APbirojs, juristi assistent


HARIDUS

Läti Ülikool, Läti (doktorikraadi omandamisel)

Läti Ülikool, Läti (LL.M.)

Läti Ülikool, Läti (LL.B.)

KEELED

Läti, inglise, vene

PUBLIKATSIOONID

Avaldamise kuupäev Nimi Väljaanne Number Autorid
2018 Novērtējums par investīciju riskiem enerģētikas jomā Grāmata [Pētījuma dalībnieks] Enerģētikas Hartas Sekretariāts
18.09.2018 Tiesību aizsardzības līdzekļi pret aizskarošiem anonīmiem komentāriem internetā Jurista Vārds Nr.38 Caics A.
2018 Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums Psihologu likuma komentāri Autoru kolektīvs prof. Kristīnes Mārtinsones vadībā
04.08.2017 Viedoklis: Būvniecības likuma pārsteigums tiesu praksē Dienas Bizness Nr.137 Bērtaitis S., Caics A.
2016 Parlamentārā izmeklēšana un politiskā atbildība. Grām: Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā 1: Parlaments. Parlamentārā kontrole Latvijas Vēstnesis Caics A.
21.07.2016 Saeimas deputāti un politiskā atbildība. Saruna par teoriju, regulējumu un praksi [intervija ar Artūru Caicu]. LV Portāls Brikmane E.
02.2015 Constitutional court proceedings regarding new subsidized energy tax in Latvia CEE Legal Matters, Issue 1 Bērtaitis S., Caics A.
2014 Politiskā atbildība kā juridiskās kultūras fenomens Grāmata [Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 5.starptautiskās zinātniskās konferences „Jurisprudence un kultūra: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi” raksti] Caics A.
08.07.2014 Enerģijas ražošanas atbalsta sistēmas tiesiskie aspekti Jurista Vārds Bērtaitis S., Caics A.
2014 Politiskās atbildības jēdziens Satversmes tiesas praksē Biznesa augstskolas „Turība” konferenču rakstu krājums: 15.starptautiskajā zinātniskā konference „10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres” Caics A.
2014 The Concept of Political Responsibility in the Latvian Legal System Vilnius University Faculty of Law Conference Papers: International Conference of PhD Students and Young Researchers „Integrating Social Sciences into Legal Research” Caics A.
2012 Daži komentāri par Satversmes 2.pantu Juridiskās zinātnes teorētiskie un praktiskie problēmjautājumi. Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu III zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums Caics A.
2012 Politiskā atbildība kā tiesiskas valsts pamats Inovāciju juridiskais nodrošinājums: Latvijas Universitātes 70.konferences rakstu krājums Caics A.
08.11.2011 Politiskās atbildības jēdziena tiesiskais regulējums Jurista Vārds Nr.45 Caics A.
27.09.2011 Pozitīvā un negatīvā politiskā atbildība Jurista Vārds Nr.39 Caics A.
13.09.2011 Politiskā atbildība (jēdzienu veidojošie elementi, vispārīgās iezīmes un terminoloģija) Jurista Vārds Nr.37 Caics A.