Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

14

04
2021

FORT esindab klienti ettevõtte sisekontrolliga seotud vaidluses

Advokaadibüroo FORT partner Andreas Veeret ja vandeadvokaat Riin Rehepapp esindavad klienti mahukas kohtuasjas, mille raames nõuab klient endiselt juhtivtöötajalt kahju hüvitamist.

Meie klient avastas sisekontrolli käigus, et üks ettevõte juhtivtöötajatest on kuritarvitanud tööandja usaldust ning tekitanud tööandjale võltsarvete väljastamise ja seotud isikutele väljamaksete tegemise korraldamise läbi märkimisväärset varalist kahju. Klient pöördus hagiavaldusega kohtusse ning nõuab endiselt juhtivtöötajalt kahju hüvitamist. Esindame klienti nii antud kohtuasjas kui seonduvates vaidlustes.

Esimese astme kohus rahuldas äsjase kohtuotsusega kliendi hagi ning mõistis endiselt juhtivtöötajalt kahju välja täies ulatuses. Muu hulgas kinnitas kohus põhimõtet, et oma kohustusi tahtlikult rikkunud töötaja vastutab tööandjale tekitatud kogu kahju hüvitamise eest. Kostjal on võimalik maakohtu otsus vaidlustada.