Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Erakordsus loeb.

FORT on kõrgelt kvalifitseeritud ja kogenud advokaatidest koosnev meeskond, kes osutab kliendikeskset õigusabi ettevõtluse kõigis valdkondades. Meie eesmärgiks on tegutseda alati vastavalt meie põhiväärtustele, milleks on kvaliteet, pühendumus ja meeskonnatöö, pidades seejuures olulisimaks kliendi parimaid huve.

Meie advokaadid on oma ala tunnustatud spetsialistid, kes on omandanud laiaulatusliku kogemuse töötades juhtivates advokaadibüroodes Eestis, Lätis ja Leedus ning avalikus sektoris, nõustades suuri tehinguid ja esindades kliente olulistes kohtuvaidlustes. Me oleme keskendunud tulemusele ega juhindu lühiajalisest kasust. Meie jaoks on kliendi abistamine enamat kui lihtsalt töö. Me pakume kliendile praktilisi ja äriliselt põhjendatud lahendusi.

Pidades kõige tähtsamaks individuaalset lähenemist, soovime vältida üleliigsete juriidiliste teenuste müümist. Me kuulame oma kliente ja koos kliendiga määratleme töö võimalikult täpse sisu. Me anname eesmärgi saavutamiseks võimalikult kiired ja selged vastused.

Oleme veendunud, et jooksev juriidiline kontroll ja igapäevane kursisolek kliendi asjadega ennetab võimalikke kriise. Panustame pikaajalisele koostööle ja soovime areneda koos oma kliendiga. Me ei keskendu üksnes konkreetsele probleemile, vaid lahendame selle kliendi äritegevust ja tema üldisemaid eesmärke arvesse võttes. Me oleme ühendanud oma teadmised ja kogemuse selleks, et pakkuda FORT-i kliendile terviklikke ning arusaadavaid lahendusi.

Peame oluliseks hinnata järjepidevalt oma töö efektiivsust, sest kliendi rahulolu on meie advokaadibüroole peamine. Kui võimalik, siis püüame hinnata juriidilisi kulusid ette ning pakume tasusüsteeme vastavalt kliendi eripärale ja võimalustele.