Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Uudised

30

01
2015

Miks võib olla e-residentsus kasulik minu äri jaoks?

On 30, 01 2015 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Eesti tutvustas sel sügisel e-residendi digi-ID kontseptsiooni, mis annab 2014. aasta lõpust kõigile välismaalastele võimaluse taotleda turvalist Eesti e-identiteeti. Kindlasti on igal välismaa kodanikust isikul olnud praktikas juhuseid, kus ID-kaart aitaks oluliselt lihtsustada ja kiirendada dokumentide vormistamise ja esitamise protsessi. E-residentsuse võimaluse loomine aitab vähendada juriidiliste teenuste osutamisel paberi peal vormistavate dokumentide hulka, mis on praegu teatud toimingutes välisriigist pärit klientidel küllaltki märkimisväärne. Toon selle osas mõned näited.

Loe edasi…

11

12
2014

Tsiviilvaidlustes jõustub 2015. a jaanuaris uus menetluskulude kindlaksmääramise kord

On 11, 12 2014 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Kui eraõiguslikes suhetes ei õnnestu tekkinud erimeelsusi kohtuväliselt lahendada, annab seadus võimaluse pöörduda tsiviilkohtusse, millisel juhul lahendatakse vaidlus tsiviilkohtumenetluses. Kuna aga kohtumenetlusega kaasnevad paratamatult menetluskulud (nt riigilõiv ja õigusabikulu), muutub vaidlusküsimuse sisulise lahendamise kõrval vaieldamatult oluliseks ka see, kes ja millises ulatuses peab kandma menetluskulud.

Loe edasi…

20

11
2014

FORT esindas riigihanke võitjat edukalt Eesti esmakordses avaliku liiniveo hankel alapakkumuse tagastamise vaidluses

On 20, 11 2014 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

FORT esindas AS-i Hansabuss kui Rapla maakonnaliini avaliku liiniveo hanke võitnud pakkujat vaidlustus- ja kohtumenetluses, kus hankija esmakordselt Eesti ajaloos tagastas avaliku liiniveo hankel esitatud alapakkumuse. Asjas vaieldi riigihanke eeldatava maksumuse määramisega seonduva üle, aga ka aluste üle, mis on kohased põhjendamaks riigihanke eeldatavast maksumusest oluliselt madalamat pakkumuse maksumust. Vaidlus loob pretsedendi avaliku liiniveo riigihangetes ning aitab lahendada kauakestnud probleemi, kus alapakkumuste esitamine ja võitjaks osutumine on olnud pigem tihe tendents. Lepingute sõlmimine alapakkumuste alusel toob aga kaasa hilisema lubamatu kokkuhoiu nii busside tehnoseisundi, bussijuhtide madala palga, piletitulu ausa deklareerimise ja muude teenuse kvaliteeti mõjutavate näitajate arvelt, millega püütakse alapakkumusest tingitud eelarvepuudujääke täita.

Loe edasi…

06

11
2014

FORT Advokaadibüroo advokaat esines Tööõiguse aastakonverentsil

On 06, 11 2014 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

FORT Advokaadibüroo advokaat Riin Rehepapp esines 30. oktoobril 2014. a aset leidnud Tallinna konverentside Tööõiguse aastakonverentsil.

Loe edasi…

03

11
2014

FORT Vilnius on kolinud

On 03, 11 2014 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

FORT Vilnius on kolinud uutesse bürooruumidesse. Nüüdsest asub Vilniuse büroo aadressil M. Valančiaus tänav 1A, II korrus, Vilnius, Leedu, postiindeks LT-03155.
Telefoni- ja faksinumber on endiselt samad.

29

10
2014

Lepingu rikkumisest tuleneva kahjunõude aegumistähtaeg võib hakata kulgema juba enne, kui võlausaldaja saab kahjust teada

On 29, 10 2014 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Seadus ei sätesta otseselt, millal võib võlausaldaja nõuda võlgnikult lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamist. Seega ei ole seaduse pinnalt ka üheselt selge, millisest hetkest hakkab kulgema lepingulise kahju hüvitamise nõude kolmeaastane aegumistähtaeg. Aegumistähtaja järgimine on võlausaldaja jaoks oluline, kuivõrd pärast aegumistähtaja möödumist on võlgnikul õigus keelduda nõude rahuldamisest.

Loe edasi…

23

09
2014

Ilona Nurmela artikkel ärilepitusest

On 23, 09 2014 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Advokaadibüroo FORT vandeadvokaat Ilona Nurmela avaldas LHV ajakirjas Investeeri artikli ärilepitusest.

Loe edasi…

12

06
2014

Ilona Nurmela intervjuu lepitusmenetlusest

On 12, 06 2014 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Ajakirjas „Juhtimine“ (Äripäev) ilmunud intervjuus annab Advokaadibüroo FORT vandeadvokaat Ilona Nurmela ülevaate Eestis suhteliselt uue lepitusmenetluse kohta. Lepitusseadus on Eestis kehtinud alates aastast  2010 ja seaduse kohaselt on vandeadvokaatidele antud õigus tegutseda lepitajatena. Eestis on hetkel Eesti Advokatuuri juhatuse juures end lepitajana registreerinud ligi 80 vandeadvokaati.

Loe edasi…

02

06
2014

Otsime advokaate

On 02, 06 2014 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Advokaadibüroo FORT otsib seoses kiire laienemisega oma Tallinna meeskonda häid spetsialiste.

Pakume huvitavat tööd, liigsete formaalsusteta töökeskkonda ning võimalust panustada kiiresti areneva advokaadibüroo kujundamisse.

Loe edasi…

08

05
2014

FORT´iga liitus kõrgelthinnatud ärilepitaja Ilona Nurmela

On 08, 05 2014 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Meie suurepärase meeskonnaga on liitunud ärilepitaja Ilona Nurmela. Ilonal on doktorikraad Cambridge’i Ülikoolist, ta on Advokatuuri liige alates 1998.a, NASDAQ OMX börsiettevõtte endine nõunik ja juhatuse liige, kel on 12 aastat kogemust vaidluste lahendamisel ja ennetamisel. CEDR poolt koolitatuna (rahvusvaheliselt tunnustatud Mediation Skills Training Course), kommunaal, regulatsiooni, tehingute struktureerimise ja -haldamise ning IT taustaga aitab Ilona ettevõtetel ja nende õigusnõustajatel leida loovaid lahendusi nii rahvusvahelistele kui riigisisestele vaidlustele. Töökeeleks on eesti, vene ja inglise keel.

Loe edasi…