Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Uudised

30

09
2015

Väljaanne „Best Lawyers“ tunnustab kõrgelt Advokaadibüroo FORT vandeadvokaate

On 30, 09 2015 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Tunnustatuim ning vanim õigusalane ekspertidele hinnanguid andev väljaanne „Best Lawyers“ on andnud Advokaadibüroo FORT viiele advokaadile kõrge hinnangu õigusabi teenuse osutajatena ja toonud nad välja kui oma valdkondades soovitatud advokaadid.

Loe edasi…

15

09
2015

Margus Kõivale omistati vandeadvokaadi kutsenimetus

On 15, 09 2015 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Advokatuuri juhatus omistas 15. septembril 2015 Advokaadibüroo FORT advokaat Margus Kõivale vandeadvokaadi kutsenimetuse.

Margus Kõiva liitus Advokaadibürooga FORT 2015. aasta suvel. Margus Kõival on pikaajaline kogemus keskkonna- ja energiaõiguse valdkonnas. Ta on osalenud mitmete keskkonnavaldkonna õigusaktide, sealhulgas keskkonnaseadustiku väljatöötamisel.

16

04
2015

Advokaadibüroo FORT pälvis väljaande Legal 500 kõrge tunnustuse

On 16, 04 2015 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Äsja ilmunud mainekas õigusturu ülevaateid koostav väljaanne Legal 500 nimetas advokaadibüroo FORT esimese kategooria bürooks ühinguõiguse, ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonnas. Kõrgelt hinnati büroo tööd ka kinnisvara ja ehitusõiguse ja vaidluste lahendamise valdkonnas, samuti oleme soovitatud büroo pangandus- ja finants-, transpordi- ning EL ja konkurentsiõiguse valdkondades.

Loe edasi…

13

04
2015

Konkurss juristi/advokaadi kohtadele

On 13, 04 2015 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Advokaadibüroo FORT otsib enda meeskonda pangandus- ja finantsõiguse juristi/advokaati ning haldus- ja tsiviilkohtumenetluse juristi/advokaati. Lisainfo  SIIT.

25

02
2015

Juba rohkem kui kuu on võimalik olnud osaühingut ja aktsiaseltsi lõpetada ühingut füüsilise isiku varadega ühendades

On 25, 02 2015 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Käesoleva aasta alguses jõustusid äriseadustiku muudatused, mis lubavad esmakordselt osaühingu või aktsiaseltsi ühinemist osaniku või aktsionäri varaga ning selliselt äriühingu lihtsustatud korras lõpetada. Nimetatud võimalus on allutatud siiski teatud piirangutele.

Loe edasi…

09

02
2015

Täiendavad piirangud tarbijakrediidiandjatele

On 09, 02 2015 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Riigikogus on lugemisel kolm seaduseelnõu, mille eesmärk on senisest enam piirata tarbijakrediidiandjate ja –vahendajate tegevust. Kui siiani on tarbijakrediidivahendus praktiliselt reguleerimata ning kiirlaenuandjad peavad järgima eelkõige vaid võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse piiranguid, siis eelduslikult enne Riigikogu valimisi vastu võetavad muudatused kehtestavad uue ulatusliku regulatsiooni.

Loe edasi…

30

01
2015

Miks võib olla e-residentsus kasulik minu äri jaoks?

On 30, 01 2015 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Eesti tutvustas sel sügisel e-residendi digi-ID kontseptsiooni, mis annab 2014. aasta lõpust kõigile välismaalastele võimaluse taotleda turvalist Eesti e-identiteeti. Kindlasti on igal välismaa kodanikust isikul olnud praktikas juhuseid, kus ID-kaart aitaks oluliselt lihtsustada ja kiirendada dokumentide vormistamise ja esitamise protsessi. E-residentsuse võimaluse loomine aitab vähendada juriidiliste teenuste osutamisel paberi peal vormistavate dokumentide hulka, mis on praegu teatud toimingutes välisriigist pärit klientidel küllaltki märkimisväärne. Toon selle osas mõned näited.

Loe edasi…

11

12
2014

Tsiviilvaidlustes jõustub 2015. a jaanuaris uus menetluskulude kindlaksmääramise kord

On 11, 12 2014 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Kui eraõiguslikes suhetes ei õnnestu tekkinud erimeelsusi kohtuväliselt lahendada, annab seadus võimaluse pöörduda tsiviilkohtusse, millisel juhul lahendatakse vaidlus tsiviilkohtumenetluses. Kuna aga kohtumenetlusega kaasnevad paratamatult menetluskulud (nt riigilõiv ja õigusabikulu), muutub vaidlusküsimuse sisulise lahendamise kõrval vaieldamatult oluliseks ka see, kes ja millises ulatuses peab kandma menetluskulud.

Loe edasi…

20

11
2014

FORT esindas riigihanke võitjat edukalt Eesti esmakordses avaliku liiniveo hankel alapakkumuse tagastamise vaidluses

On 20, 11 2014 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

FORT esindas AS-i Hansabuss kui Rapla maakonnaliini avaliku liiniveo hanke võitnud pakkujat vaidlustus- ja kohtumenetluses, kus hankija esmakordselt Eesti ajaloos tagastas avaliku liiniveo hankel esitatud alapakkumuse. Asjas vaieldi riigihanke eeldatava maksumuse määramisega seonduva üle, aga ka aluste üle, mis on kohased põhjendamaks riigihanke eeldatavast maksumusest oluliselt madalamat pakkumuse maksumust. Vaidlus loob pretsedendi avaliku liiniveo riigihangetes ning aitab lahendada kauakestnud probleemi, kus alapakkumuste esitamine ja võitjaks osutumine on olnud pigem tihe tendents. Lepingute sõlmimine alapakkumuste alusel toob aga kaasa hilisema lubamatu kokkuhoiu nii busside tehnoseisundi, bussijuhtide madala palga, piletitulu ausa deklareerimise ja muude teenuse kvaliteeti mõjutavate näitajate arvelt, millega püütakse alapakkumusest tingitud eelarvepuudujääke täita.

Loe edasi…

06

11
2014

FORT Advokaadibüroo advokaat esines Tööõiguse aastakonverentsil

On 06, 11 2014 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

FORT Advokaadibüroo advokaat Riin Rehepapp esines 30. oktoobril 2014. a aset leidnud Tallinna konverentside Tööõiguse aastakonverentsil.

Loe edasi…