Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Uudised

02

02
2012

Keda koondamisel eelistada?

On 02, 02 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Töötajate koondamise korral seisab tööandja tihti raske valiku ees, keda töötajatest eelisjärjekorras tööle jätta. Võrreldes varasema regulatsiooniga on kehtiv töölepingu seadus (TLS) tööandja valikuõiguse osas senisest paindlikum.

Loe edasi…

30

01
2012

Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut viia kodakondsuse seadus põhiseadusega vastavusse

On 30, 01 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Õiguskantsler Indrek Teder tegi Riigikogule ettepanku viia kodakondsuse seadus kooskõlla põhiseadusest tulenevate õiguspärase ootuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetega.

Loe edasi…

24

01
2012

Nõuetekohase algdokumendi puudumine toob tulumaksukohustuse

On 24, 01 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Äriühing maksab ettevõtlusega mitteseotud kuludelt tulumaksu. Muu hulgas on tulumaksuga maksustatavad väljamaksed, mille kohta ühingul puudub nõuetele vastav algdokument.

Loe edasi…

21

01
2012

Töötaja sooline diskrimineerimine

On 21, 01 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Sooline võrdne kohtlemine on sätestatud nii Eesti Vabariigi põhiseaduses kui ka soolise võrdõiguslikkuse seaduses. On keelatud kohelda ühte isikut tema soo tõttu halvemini, kui koheldakse teist isikut samalaadses olukorras.

Loe edasi…

18

01
2012

Kapitali eurodeks konverteerimine alates 2012 ja mida peaks nimiväärtuseta aktsiate puhul silmas pidama

On 18, 01 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Ehkki kapitali eurodeks konverteerimisele ei ole sätestatud lõpptähtaega, peaksid äriühingud alates 2012. aasta algusest arvestama, et juhul, kui soovitakse muuta põhikirja või suurendada või vähendada kapitali, siis ei kanta registrisse muudatusi enne, kui kapital on muudetud eurodeks. Enam ei kehti riigilõivu tasumisest vabastus ja tuleb tasuda riigilõiv 17.89 eurot.

Loe edasi…

05

01
2012

Jaana Nõgisto arvamusartikkel ajalehes Postimees

On 05, 01 2012 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Võimude lahususe põhimõttest ja õiguste kohtulikust kaitsest kirjutab ajaleht Postimees arvamusküljel advokaadibüroo FORT vandeadvokaat Jaana Nõgisto.

Artiklit saab lugeda SIIT

27

12
2011

Tarbijavaidluste lahendamine odavamaks ja kiiremaks

On 27, 12 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Tarbijad sooritavad üha enam oste piiriüleselt, samas puudub käesoleval hetkel Euroopa Liidus ühtne süsteem tarbijavaidluste kohtuväliseks lahendamiseks. Vaidluste kohtuvälise lahendamise organid tegutsevad kas üksnes kitsas valdkonnas või on nende pädevus piiratud vastava liikmesriigi territooriumiga.

Loe edasi…

23

12
2011

Üürileandja pandiõigus kolmandate isikute asjadele

On 23, 12 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Võlaõigusseaduse kohaselt on kinnisasja üürileandjal üürilepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus üüritud kinnisasjal asuvatele ja ruumi üürimisel selle sisustusse või kasutamise juurde kuuluvatele vallasasjadele. Kui üürileandjal on alust kahtlustada, et üürnik tahab ära kolida või ruumides leiduvad asjad ära viia, võib üürileandja pandiõiguse teostamiseks asju kinni pidada ulatuses, mis on vajalik tema nõuete täitmise tagamiseks. Õigus asju kinni pidada tähendab eelkõige üürileandja nõuet, et pandiõigusega koormatud asjad jääksid üürileandja ruumidesse (asjade äraviimise keeld).

Loe edasi…

13

12
2011

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsuiooni liikmesriigid töötavad aastaks 2015 välja uue, kõigile liikmesriikidele siduva kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist piirava protokolli

On 13, 12 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

11. detsembril 2011.a jõudsid ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni liikmesriigid Durbanis otsuseni, et aastaks 2015 töötatakse välja uus siduv kliimamuutustealane protokoll, mis hakkab kohustama kõiki liikmesriike, sh maailma suurimaid majandusi nagu USA, Hiina ja India, piirama õhkupaisatavate kasvuhoonegaaside koguseid. Otsusega on ette nähtud, et uus protokoll allkirjastatakse aastal 2015 ning see jõustub aastal 2020. Aasta võrra pikendati ka Kyoto protokolli kehtivusaega, mis muidu oleks pidanud lõppema 12. detsembril 2012.

01

12
2011

Töötuskindlustusmakse määrad 2012. a ei muutu

On 01, 12 2011 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Vabariigi Valitsus peab kindlustatu ja tööandja töötuskindlustusmakse määrad järgmiseks aastaks kehtestama hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks. Eile Sotsiaalministeeriumi poolt Vabariigi Valitsusele esitatud määruse eelnõu kohaselt kehtestatakse 2012. aastal kindlustatu töötuskindlustusmakse määraks 2,8% ja tööandja töötuskindlustusmakse määraks 1,4% kindlustatule makstud töötasult, palgalt ja muudelt tasudelt.

Loe edasi…