Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Kuldar-Jaan Torokoff

By jaan

On 19, Oct 2013 | In | By jaan

Kuldar-Jaan Torokoff

Kuldari kogemused hõlmavad nii vaidluste lahendamist, riigihankeid, avaliku ja erasektori partnerlust kui projektide finantseerimist ja haldusõigust. Tema kliendiportfelli kuuluvad suurettevõtted väga erinevatelt tegevusaladelt, keda ta on edukalt esindanud nii riigihankemenetlustes kui paljudes muudes kohtuvaidlustes. Kuldari juhtida on olnud mitmed finantseerimis-, ühinemis- ja ülevõtmisprotsessid. Ta on nõustanud erinevaid restruktureerimis- ja refinantseerimisprojekte, esindades kliente finants- ja ametiasutustes koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega. Kuldari märkimisväärne kogemus riigi- ja haldusõiguse alal on võimaldanud tal edukalt esindada kliente halduskohtumenetlustes. Ta on ka kogenud nõustaja avaliku ja erasektori koostööprojektides.

Kuldar on kirglik melomaan ning taastab energiat reisides ning lugedes.

Minni-Triin Park

No Comments
By Janeli Jallai

On 19, Oct 2013 | No Comments | In | By Janeli Jallai

Minni-Triin Park

Minni-Triinul on pikaajaline kogemus ühinemis- ja omandamistehingute nõustamise alal, sealhulgas on ta osalenud mitmete Eesti suurimate tehingute nõustamises nii müüja, ostja kui ka finantseerija poolel (sealhulgas private equity investeeringutes). Minni-Triin nõustab igapäevaselt mitmeid kinnisvaraarendajaid ja – investoreid ning omab väljapaistvat kogemust eriti kaubanduskeskuste arendamise ja -üürisuhete vallas. Õigusturuülevaateid koostavad mainekad väljaanded Legal 500 ja Chambers Europe on ta esile toonud nõustajana kinnisvara ja ehituse valdkonnas.

Minni-Triin armastab vabal ajal kõiki tegevusi, mis tõstavad adrenaliini.

Kirsti Pent

No Comments
By Kadri Lensment

On 13, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Kirsti Pent

Kirsti Pent on nõustanud krediidiasutusi, makseasutusi, kindlustusandjad ja -vahendajaid ning muid finantseerimisasutusi regulatiivsetes küsimustes. Tal on mitmekülgne kogemus ka finantseerimistehingute nõustamisel, muu hulgas väärtpaberiemissioonide läbiviimisel ja krediidilepingute sõlmimisel. Tema tegevus hõlmab ka klientide abistamist äri- ja ühinguõiguse valdkonnas, sealhulgas keerukate korporatiivsete ümberkorralduste läbiviimist. Näiteks on Kirsti nõustanud kindlustusandjate piiriülest ühinemist Euroopa äriühinguks. Lisaks finantsõigusele on Kirsti spetsialiseerunud energeetika valdkonnale. Ta on abistanud energiatootjaid ja -müüjaid nii lepingulistes kui ka regulatiivsetes küsimustes. Kirsti on kogenud ka investorite nõustamisel energeetikaettevõtete omandamisel, sealhulgas vajalike juriidiliste auditite läbiviimisel.

Kirsti on täiendanud end Ameerika Ühendriikides ühes Detroidi juhtivatest advokaadibüroodest. Vabal ajal tegeleb Kirsti aikidoga.

Rene Frolov

No Comments
By Kadri Lensment

On 12, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Rene Frolov

Rene on FORTi Eesti kontori konkurentsiõiguse ekspert. Ta on nõustanud kliente konkurentsialastes küsimustes juba üle kümne aasta. Tema põhiekspertiis on Konkurentsiameti menetlused (ennekõike kartelli- ja turuvalitsemise asjad), konkurentsiõiguse alane compliance’l ja keerukamad ühinemised. Muu hulgas on Rene nõustanud ja esindanud ettevõtjaid mitmetes märkimisväärsetes kaasustes nagu nn piimakartelli ja viinakartelli menetlused, mis lõppesid klientidele võidukalt. Hiljuti aitas Rene AS-il Eesti Post jõuda positiivse kohtuotsuseni turuvalitsemise alases tsiviilkohtuvaidluses. Rene on nõustanud kliente nii era- kui ka avalikus sektoris ka Euroopa Liidu riigiabireeglite kohaldamisel, sh esindanud kliente Euroopa Komisjoni ees. Teda tunnustavad juhtiva konkurentsiõiguse spetsialistina mh. mainekad rahvusvahelised väljaanded Chambers Europe ja The Legal 500.

Rene kirg on konkurentsiõigus, sport ja poliitika. Vabal ajal mängib tennist ja sõidab ratast.

Jaana Nõgisto

No Comments
By Kadri Lensment

On 11, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Jaana Nõgisto

Jaana õigusalase nõustamise kogemus hõlmab keerukaid tsiviil- ja halduskohtuvaidlusi, kus ta on esindanud kliente kohtumenetluse kõigis etappides ja suhtlemisel avaliku- ning erasektori asutustega. Tal on kompetents riigiõiguse ja haldusmenetluse nüanssides. Põhjalikud teadmised riigihangete alal on aidanud edukalt nõustada mitmeid hankijaid ja pakkujaid vaidlustusmenetlustes. Jaana orienteerub kinnisvara, ehituse ja planeeringute õigusküsimustes ning esindab äriühinguid keskkonnaalastes projektides, sealhulgas kaevandamist, jäätmekäitlust, ühistransporti, ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning teedeehitust puudutavates vaidlustes. Samuti on Jaana spetsialist avaliku ja erasektori partnerluse alal ning Tark Grunte Sutkiene advokaadina üks Äripäeva kirjastuse väljaannete „Vaidluste lahendamine” ja „Averus. Avaliku ja erasektori partnerlus” kaasautoritest.

Alates 2017 on Jaana Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige.

Vabal ajal Jaana maalib ja asub parasjagu seal, kuhu on pargitud tema helesinine jalgratas.

Andreas Veeret

No Comments
By Kadri Lensment

On 07, Oct 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Andreas Veeret

Andrease peamisteks tegevusvaldkondadeks on vaidluste lahendamine, maksejõuetus ja restruktureerimine, samuti tööõigus. Andreas nõustab ja esindab kliente nii vaidluste kohtuvälisel lahendamisel kui kohtumenetlustes ja arbitraažis. Tal on tugev taust eraõiguse valdkonnas, mistõttu on Andreas klientide jaoks hinnatud abimees keerulistes lepingu- ja äriõiguslikes vaidlustes. Seda nii võimalike vaidluste ennetamisel kui juba tekkinud konfliktide lahendamisel. Andreast tunnustavad vaidluste lahendamise spetsialistina mh rahvusvahelised väljaanded Chambers Europe ja The Legal 500, tuues klientide tagasisidele tuginedes esile Andreas võimet „näha suurt pilti“ ning tunnustades tema „head ettevalmistust ja põhjalikku lähenemist vaidluste lahendamisele“.

Sandis Bertaitis

No Comments
By Janeli Jallai

On 29, Sep 2013 | No Comments | In | By Janeli Jallai

Sandis Bertaitis

Sandis on FORT Läti büroo juhtivpartner. Ta on töötanud rahvusvahelistes advokaadibüroodes alates 2002. aastast:  4 aastat advokaadibüroos LAWIN ja 3 aastat advokaadibüroos BORENIUS.

Sandis annab külalisõppejõuna loenguid Riia Õigusinstituudis ja Riia Ärijuhtimise Kõrgkoolis.

Jānis Līkops

No Comments
By Kadri Lensment

On 27, Sep 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Jānis Līkops

Jānis on advokaadibüroo FORT partner, kes on õigusnõustamisega tegelenud üle 10 aasta. Tema varasema töökogemuse hulka kuulub juhtivas rahvusvahelises advokaadibüroos töötamine ning Läti Tarbijate Kaitse Ühingu õigusosakonna juhtimine.

Rahvusvaheline õigusturu ülevaade Legal500 on tunnustanud Jānist kinnisvara ja ehitamise valdkonna  spetsialistina, tuues esile tema täpsust.

Lisaks klientide nõustamisele osaleb ta seaduseelnõude ja määruste ettevalmistamisel ning võtab hetkel aktiivselt osa omandireformi puudutava õigusliku regulatsiooni täiustamisest.

Ieva Judinska – Bandeniece

No Comments
By Kadri Lensment

On 26, Sep 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Ieva Judinska – Bandeniece

Ieva alustas oma õigusalast karjääri Läti Vabariigi Patendiametis, kust sai suurepäraseid teadmisi ja kogemusi intellektuaalomandi õiguste kaitse valdkonnas. Neid teadmisi on Ieva hiljem edukalt kombineerinud kogemustega äri- ja lepinguõiguse valdkonnas, mille ta omandas töötades ühes Läti suurimas advokaadibüroos.

Ieval on ka pikaajaline kogemus ärikinnisvara ning M&A tehingute valdkonnas, eelkõige tehingute osas, mille puhul on peamine väärtus intellektuaalomandis. Samuti on Ieva koostanud muid võlaõiguslikke lepinguid ning ja nõustanud tehingute struktureerimist.

Olles sertifitseeritud Läti Vabariigi patendivolinik, annab Ieva õigusnõu kaubamärgi registreerimise kõigis etappides, samuti konsulteerib ta ettevõtjaid kaubamärgi registreerimise taotluste ettevalmistamisel ja esitamisel Euroopa Liidu Siseturu Ühtlustamise Ametile (OHIM).

Rahvusvahelised väljaanded on Ievat tunnustanud järgmiselt: „usaldusväärne intellektuaalomandi õiguste valdkonna nõustaja, kes kasutab oskuslikult oma töökogemust Patendiametist“ (Chambers Europe 2011)

“Ieva Judinska-Bandeniece on kõrgelt kvalifitseeritud praktik, eriti ulatuslike teadmistega patendivaidlustes“ (Chambers Europe 2009 Client’s Guide)

„Ieva Judinska-Bandeniece on lugupeetud ja väga andekas ekspert, kes tegutseb kõigis IP õiguse küsimustes“ (Chambers Europe 2008 Client’s Guide)

Andrius Mamontovas

No Comments
By Kadri Lensment

On 29, Aug 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Andrius Mamontovas