Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Vita Rancane

No Comments
By Birgit Viilukas

On 01, Oct 2013 | No Comments | In | By Birgit Viilukas

Vita Rancane

Laura Zalana

No Comments
By Birgit Viilukas

On 01, Oct 2013 | No Comments | In | By Birgit Viilukas

Laura Zalana

Sandis Bertaitis

No Comments
By Janeli Jallai

On 29, Sep 2013 | No Comments | In | By Janeli Jallai

Sandis Bertaitis

Sandis on FORT Läti büroo juhtivpartner. Ta on töötanud rahvusvahelistes advokaadibüroodes alates 2002. aastast:  4 aastat advokaadibüroos LAWIN ja 3 aastat advokaadibüroos BORENIUS.

Sandis annab külalisõppejõuna loenguid Riia Õigusinstituudis ja Riia Ärijuhtimise Kõrgkoolis.

Jānis Līkops

No Comments
By Kadri Lensment

On 27, Sep 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Jānis Līkops

Jānis on advokaadibüroo FORT partner, kes on õigusnõustamisega tegelenud üle 10 aasta. Tema varasema töökogemuse hulka kuulub juhtivas rahvusvahelises advokaadibüroos töötamine ning Läti Tarbijate Kaitse Ühingu õigusosakonna juhtimine.

Rahvusvaheline õigusturu ülevaade Legal500 on tunnustanud Jānist kinnisvara ja ehitamise valdkonna  spetsialistina, tuues esile tema täpsust.

Lisaks klientide nõustamisele osaleb ta seaduseelnõude ja määruste ettevalmistamisel ning võtab hetkel aktiivselt osa omandireformi puudutava õigusliku regulatsiooni täiustamisest.

Ieva Judinska – Bandeniece

No Comments
By Kadri Lensment

On 26, Sep 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Ieva Judinska – Bandeniece

Ieva alustas oma õigusalast karjääri Läti Vabariigi Patendiametis, kust sai suurepäraseid teadmisi ja kogemusi intellektuaalomandi õiguste kaitse valdkonnas. Neid teadmisi on Ieva hiljem edukalt kombineerinud kogemustega äri- ja lepinguõiguse valdkonnas, mille ta omandas töötades ühes Läti suurimas advokaadibüroos.

Ieval on ka pikaajaline kogemus ärikinnisvara ning M&A tehingute valdkonnas, eelkõige tehingute osas, mille puhul on peamine väärtus intellektuaalomandis. Samuti on Ieva koostanud muid võlaõiguslikke lepinguid ning ja nõustanud tehingute struktureerimist.

Olles sertifitseeritud Läti Vabariigi patendivolinik, annab Ieva õigusnõu kaubamärgi registreerimise kõigis etappides, samuti konsulteerib ta ettevõtjaid kaubamärgi registreerimise taotluste ettevalmistamisel ja esitamisel Euroopa Liidu Siseturu Ühtlustamise Ametile (OHIM).

Rahvusvahelised väljaanded on Ievat tunnustanud järgmiselt: „usaldusväärne intellektuaalomandi õiguste valdkonna nõustaja, kes kasutab oskuslikult oma töökogemust Patendiametist“ (Chambers Europe 2011)

“Ieva Judinska-Bandeniece on kõrgelt kvalifitseeritud praktik, eriti ulatuslike teadmistega patendivaidlustes“ (Chambers Europe 2009 Client’s Guide)

„Ieva Judinska-Bandeniece on lugupeetud ja väga andekas ekspert, kes tegutseb kõigis IP õiguse küsimustes“ (Chambers Europe 2008 Client’s Guide)

Aldis Maldups

No Comments
By Kadri Lensment

On 25, Sep 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Aldis Maldups

Aldis tegutseb advokaadina 2001. aastast. Lisaks vandeadvokaadi tööle on ta ka sertifitseeritud pankrotihaldur.

Aldis on end erialaselt täiendanud Saksamaal, Kölni advokaadibüroos Mütze, Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH töötades – tema muljetavaldav professionaalsus on võimaldanud eduka koostöö jätkumist saksa ja šveitsi klientidega.

Edgars Briedis

No Comments
By Kadri Lensment

On 24, Sep 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Edgars Briedis

Edgars Briedis on üks edukamaid Läti kohtuadvokaate.

Varem on Edgars töötanud juhtivas Läti advokaadibüroos, tal on rohkem kui 10 aastat edukat klientide kohtus esindamise kogemust, tema esindab kliente kohtuvaidlustes eriti keerulistes kohtuasjades.

Edgars on ka Läti Ülikooli õigusteaduskonna lektor; on kirjutanud mitmeid artikleid, tema artikleid on tsiteeritud nii teiste advokaatide kui ka kohtunike poolt, sealhulgas Euroopa kohtulahendites. Samuti on tema publikatsioonid lisatud Läti Ülikooli lugemisloenditesse. Lisaks on Edgars Briedis tuntud kirjastuse Kluwer Law International väljaande “Encyclopaedia of International Commercial Litigation” Lätit puudutava peatüki autor.

Inese Lazdovska

No Comments
By Kadri Lensment

On 24, Sep 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Inese Lazdovska

Inese on spetsialiseerunud vandeadvokaadina pangandus- ja finantsteenuste valdkonnale.

Ramona Miglane

No Comments
By Kadri Lensment

On 21, Sep 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Ramona Miglane

Ramona on omandanud juriidilise nõustamise kogemusi juhtivas Baltikumi pangas Swedbank AS-is, kus töötades spetsialiseerus ta ettevõtete finantseerimisele, aktsiaturgudele ning laevade omandamise finantseerimisele. Tänu oma kogemusele on ta hinnatud ekspert paljude Läti pankade seas, kellele Ramona on andnud mitmeid õigusarvamusi.

Töötades advokaadibüroos Krodere ja Judinska nõustas Ramona Läti esimese finantsteenuseid pakkuva portaali loomist. Ramona on edukalt esindanud klientide huve mitmetes Läti Majandusministeeriumi seaduste ning määruste väljatöötamise töögruppides seoses mittereguleeritud finantsteenustega.

Ramonal on ka pikaajaline kogemus ühinemis- ja omandamistehingute nõustamise valdkonnas, olles nõustanud Läti juhtiva alkohoolsete jookide tootja müüki, suurimale liiklusmärgi tootja müüki, juhtiva toiduainete tootja müüki jne. Ramona on nõustanud ka IT- ettevõtjaid investeerimisprojektides ning on teinud edukalt koostööd riskikapitalifondidega.

Ramona on esindanud mitmeid kliente Riia Munitsipaalpolitsei poolt määratud põhjendamatute trahvide vaidlustamisel. Vaidlus on jõudnud põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluseni, kus Ramona on üks vaidluse koostajatest.

Roberts Prūsis

No Comments
By Kadri Lensment

On 21, Sep 2013 | No Comments | In | By Kadri Lensment

Roberts Prūsis

Roberts Prūsis tegutseb õigusvaldkonnas alates aastast 2006, on töötanud Läti juhtivas rahvusvahelises advokaadibüroos.

Roberts nõustab kliente peamiselt kinnisvara, ehituse ja äriõiguse valdkondades. Tal on märkimisväärne kogemus suuremahuliste tehingute vallas, sealhulgas õiguslike auditite koostamisel, lepingute koostamisel ja läbirääkimistel ning ülevõtmisaruannete koostamisel. Roberts esindab kliente ka ehituslepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel.