Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

20

11
2018

Majandusaasta aruande kinnitamist saab hageda kohtus

On 20, 11 2018 | No Comments | In Uncategorized | By Birgit Viilukas

Riigikohus selgitas hiljutises kohtulahendis, et olukorras, kus aktsionär keeldub põhjendamatult hääletamast aktsiaseltsi majandusaasta aruande kinnitamise poolt, on aktsionäri poolthääl võimalik asendada kohtulahendiga. Sellisel juhul kinnitatakse majandusaasta aruanne hoolimata aktsionäri vastuseisust.

Riigikohtu seisukoht on eelkõige kohaldatav juhtudel, mil aktsiaseltsi juhatus on koostanud nõuetele vastava majandusaasta aruande, kuid (a) üks või mitu aktsionäri keelduvad põhjendamatult majandusaasta aruannet kinnitamast ning (b) ilma vastavate aktsionäride poolthääleta ei saa aktsionäride otsust vastu võtta. Tüüpiline näide on 50-50 osalusega äriühingud.

Riigikohus lisas, et aktsionäril ei ole õigust blokeerida majandusaasta aruande kinnitamist eesmärgiga saavutada ühingu sundlõpetamine ja seeläbi vara jagamine. Patiseisu korral tuleb eelistada aktsionäride huvidele ühingu üldisi huve ning, kui juhatuse koostatud majandusaasta aruanne on nõuetekohane, nõuavad ühingu huvid, et aktsionärid hääletaks aruande kinnitamise poolt.

Seega, kui mõni aktsionäridest (või osanikest) blokeerib põhjendamatult ühingu majandusaasta aruande kinnitamist, on aruande kinnitamist pooldaval aktsionäril võimalik pöörduda hagiga kohtusse ja taotleda, et kohus asendaks blokeeriva aktsionäri (kostja) poolthääle kohtulahendiga. Selliselt on võimalik vältida ühingu registrist kustutamist või sundlõpetamist.

Riigikohtu lahend on kättesaadav siin.

Autor: Andreas Veeret