Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Jaana õigusalase nõustamise kogemus hõlmab keerukaid tsiviil- ja halduskohtuvaidlusi, kus ta on esindanud kliente kohtumenetluse kõigis etappides ja suhtlemisel avaliku- ning erasektori asutustega. Tal on kompetents riigiõiguse ja haldusmenetluse nüanssides. Põhjalikud teadmised riigihangete alal on aidanud edukalt nõustada mitmeid hankijaid ja pakkujaid vaidlustusmenetlustes. Jaana orienteerub kinnisvara, ehituse ja planeeringute õigusküsimustes ning esindab äriühinguid keskkonnaalastes projektides, sealhulgas kaevandamist, jäätmekäitlust, ühistransporti, ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning teedeehitust puudutavates vaidlustes. Samuti on Jaana spetsialist avaliku ja erasektori partnerluse alal ning Tark Grunte Sutkiene advokaadina üks Äripäeva kirjastuse väljaannete „Vaidluste lahendamine” ja „Averus. Avaliku ja erasektori partnerlus” kaasautoritest.

Alates 2017 on Jaana Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige.

Vabal ajal Jaana maalib ja asub parasjagu seal, kuhu on pargitud tema helesinine jalgratas.

CV

KARJÄÄR

2011
Advokaadibüroo FORT, partner

2008-2011
Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, advokaat

2007-2008
Advokaadibüroo Aivar Pilv, jurist

2004-2007
Õiguskantsleri Kantselei, referent II osakonnas

2002-2003
Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusbüroo, õigusnõustaja

 

HARIDUS

2004
Tartu Ülikooli õigusteaduskond, B.A.

LIIGE

2017
Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liige

2008
Eesti Advokatuur

 

KEELED

eesti, inglise, vene, soome

 

ARTIKLID JA ESINEMISED

  • artikkel väljaandes Postimees „Eurotoetused agaruse kõverpeeglis“ järsult suurenenud struktuuritoetuste tagasinõuetest ja vastava praktika vastuolust EL normidega, 23. märts 2013
  • ettekanne Äripäeva seminaril „Riigihanked: müüdid, mis takistavad õiguste kaitset“; „Kui formaalne on riigihange – kas hankija ei pea üldse süvenema?“, 24. aprill 2012
  • raamatu “AVERUS – avaliku ja erasektori koostöö” kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari “Juht ja seadus“, 2011 (advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene advokaadina)
  • raamatu “Vaidluste lahendamine” kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari “Juht ja seadus”, 2009
  • Ettekanne “Korraldatud jäätmevedu – õiguslik regulatsioon ja rakendusprobleemid” IV Tallinna jäätmekonverentsil, november 2009
  • Ettekanne „Vastutustundliku planeerimise juriidilised probleemid“ konverentsil „Vastutustundliku turismi arenguvõimalused Eestis”, Tallinn, Mai 2008
  • Elu pärast ehitusbuumi – õppetunde õigustegelikkusest”, Eesti Majanduse Teataja nr 2 (201) 2008
  • „Õigus ehitada”, Eesti Majanduse Teataja nr 11 (186) 2006
  • „Õiguskantsler ja Euroopa ombudsman – kes, millal, kuidas?”, Eesti Majanduse Teataja nr 1, 2005