Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Andreas Veeret

Vandeadvokaat

Kontakt:

tel: +372 646 4045
gsm: +372 505 1338
andreas.veeret@fortlegal.com

Andreas on nõustanud kliente edukalt tsiviil- ja haldusvaidlustes ning samuti vaidluste kohtuvälisel lahendamisel. Tal on laialdane kogemus kinnisvaraga seotud vaidluste lahendamisel. Andrease tegevus hõlmab ka klientide esindamist pankroti-, saneerimis- ja täitemenetlustes.  Lisaks nõustab ta kliente igapäevastes tööõiguse küsimustes ning töösuhete pinnalt tekkinud vaidlustes. Andreas on Tark Grunte Sutkiene advokaadina üks Äripäeva kirjastuse väljaande „Averus. Avaliku ja erasektori partnerlus” kaasautoritest.

CV

KARJÄÄR

2011
Advokaadibüroo FORT (endine NORDEUS), vandeadvokaat

2010-2011
Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, advokaat

2007
Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, jurist

2007
suvi Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, praktika

 

HARIDUS

2009
Tartu Ülikool, õigusteaduskond, M.A.

2007
Tartu Ülikool, õigusteaduskond, B.A.

LIIGE

2010
Eesti Advokatuur

2008
Eesti Harjutuskohtu Selts

 

KEELED

eesti, inglise

 

ARTIKLID JA ESINEMISED

  • Artikkel „Välistööjõu kasutamine Eestis – võimalused ja piirangud“, Raamatupidamise Praktik (Äripäev), 2013
  • artikkel ”Pandiõigus lubab üürileandjal üürniku vara müüa”, Raamatupidamise Praktik (Äripäev), 2012
  • raamatu “AVERUS – avaliku ja erasektori koostöö” kaasautor, Äripäeva Raamatuklubi õigussari “Juht ja seadus”, 2011 (advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene advokaadina)
  • raamatu „Tööõigus. Näidised ja kommentaarid“ kaasautor, Äripäev, 2011
  • ettekanne „Välistööjõu kasutamine Eestis – võimalused ja piirangud“, Äripäeva seminar 2011
  • artikkel „Eesti äriühingud ei tarvitse vastutada välismaiste filiaalide eest“, detsember 2010, portaalis raamatupidaja.ee
  • artikkel „Euroopa Liidu liikmesriigi kohtu pädevus rahvusvaheliste kohtualluvuse kokkulepete kehtivuse hindamisel. Brüsseli I määruse artikli 23 kontekst”, Juridica nr 6, 2009