Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

31

03
2016

FORTiga liitub Eesti juhtiv konkurentsiõiguse spetsialist Rene Frolov

On 31, 03 2016 | No Comments | In Uncategorized | By Kadri Lensment

Rene Frolovist saab FORT Advokaadibüroo partner ja ta asub juhtima FORTi Eesti kontori konkurentsiõiguse valdkonda.

Rene nõustab kliente konkurentsialastes küsimustes juba üle kümne aasta. Tema töö põhirõhk on Konkurentsiameti menetlustel kartelli- ja turuvalitsemise küsimustes, konkurentsiõiguse alasel compliance’l nii reguleeritud kui ka reguleerimata sektorites ja keerulistel ühinemistel. Rene on nõustanud ja esindanud ettevõtjaid mitmetes märkimisväärsetes kaasustes nagu nn piimakartelli ja viinakartelli menetlused, mis lõppesid klientidele võidukalt. Hiljuti aitas Rene AS-il Eesti Post jõuda positiivse kohtuotsuseni tsiviilkohtuvaidluses, kus viimasele heideti ette nn turgu valitseva seisundi kuritarvitamist. Rene on nõustanud kliente nii era- kui ka avalikus sektoris ka Euroopa Liidu riigiabireeglite kohaldamisel, sealhulgas esindanud kliente Euroopa Komisjoni ees.

Oluline tähtsus Rene töös on ka tehingueelsel konkurentsianalüüsil ja -riskide kaardistamisel, selle töö tulemiks on hinnang erinevate koondumisstsenaariumite teostatavusele ja lahendused erinevate potentsiaalsete regulatiivsete takistuste ennetavaks ületamiseks.

Rened tunnustavad Eesti juhtiva konkurentsiõiguse spetsialistina mh. mainekad rahvusvahelised väljaanded Chambers Europe ja The Legal 500. Viimane on Rene kliente tsiteerides öelnud, et Rene pakub „uudseid lahendusi keerulistele probleemidele“ ja omab „väga põhjalikke erialaseid teadmisi konkurentsiõigusest, mis ühendatuna hea ärilise mõtlemisoskusega, teevad Renest suurepärase nõuandja“. Chambers Europe on tõdenud, et Rene on tuntud „väga särava ning hea suhtlejana, kellel on laiapõhjaline õigusalane kogemuste pagas“. Rene on ka Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige.

Enne FORTiga liitumist ehitas Rene üles ja juhtis konkurentsiõiguse Eesti töögruppi ühes teises baltikumiüleses tuntud advokaadibüroos.

Klientide kasvav huvi strateegilise ja mitmekülgse, samas asjatundliku ja praktilise nõustamise vastu keerukates tehingutes, vaidluste lahendamisel ja igapäevases nõustamises on suunanud meid tugevdama oma pädevust kõigis äriõiguse kesksetes valdkondades. Konkurentsiõiguse kompetents on kasvava strateegilise tähtsusega meie rahvusvahelistele, Baltikumi ja kohalikele äriklientidele nii tehingutes kui ka vaidlustes. Väga oluline on klientide kasvav huvi selle vastu, et ma aitaks neil tagada seda, et nende äritegevus oleks kooskõlas konkurentsinõuetega,“ tõdeb FORTi Tallinna kontori juhtivpartner Kuldar-Jaan Torokoff. „Rene maine, kogemus ja senine edu kõigis neis valdkondades on muljetavaldav. Tema konkurentsiõiguse alane kompetents täiendab oluliselt meie teenuste portfelli. FORTil on heameel tervitada Rened oma pühendunud ja eesmärgikindlas ekspertide meeskonnas,“ sõnab Torokoff.

Ma olen jälginud FORTi tegemisi suure huviga juba aastast 2013, st. ajast, mil ta sisenes Balti riikide ülesele turule. Olen veendunud, et on õige hetk ühendada enda konkurentsiõiguse alane pädevus FORTi omaga ühinemiste ja omandamiste, vaidluste lahendamise ning ka äriühingute nõustamise valdkonnas,“ kinnitab Rene Frolov. „Mul on kõigi FORTi Eesti partneritega varasem koostöökogemus, mistõttu tean, et nad on pühendunud, professionaalsed, eesmärgikindlad ja efektiivsed. Me hindame samu alusväärtusi ning saame ühtmoodi aru sellest, et milline on ja peaks olema „kasutajasõbralik“ õigusalane teenindamine,“ lisab Frolov.

Täiendav informatsioon:

Kuldar-Jaan Torokoff, juhtivpartner (Eesti), tel. +372 5691 3479, kuldar-jaan.torokoff@fortlegal.com

Rene Frolov, partner (Eesti), tel. +372 514 7188, rene.frolov@fortlegal.com

Advokaadibüroo FORT, mis loodi 2013. aastal Eesti, Läti ja Leedu uue põlvkonna büroode ühinemisel, on kõrge kvalifikatsiooniga kogenud advokaatide meeskond, kes nõustab ärikliente kõigis ettevõtlusega seotud õigusvaldkondades kõigis Balti riikides. Me keskendume oma klientidele väärtuse loomisele ja püüame pakkuda asjatundlikku, tulevikku suunatud ja praktilisi õiguslikke lahendusi. http://fortlegal.com/