Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

22

02
2018

Riin Rehepapp’ile väljastati mainekas CIPP/E sertifikaat

On 22, 02 2018 | No Comments | In Uncategorized | By Birgit Viilukas

Advokaadibürool FORT teatab rõõmuga, et meie advokaat Riin Rehepapp omandas rahvusvahelise andmekaitse spetsialiste koondava organisatsiooni International Association of Privacy Professionals (IAPP) poolt välja antava andmekaitsespetsialisti Euroopa sertifikaadi CIPP/E.

IAPP on üks suuremaid ja mõjukamaid andmekaitse organisatsioone maailmas. Organisatsioon aitab äriühinguid informatsiooni ja andmete haldamisel ja andmekaitse küsimustes ning aitab vastava valdkonna spetsialiste teadmiste ja oskuste arendamisel.

IAPP on välja töötanud ja juurutanud ainsa ülemaailmselt tunnustatud sertifitseerimise programmi andmekaitses, mis hõlmab andmekaitsespetsialisti (CIPP), andmekaitse juhi (CIPM) ja andmekaitse tehnoloogi (CIPT) sertifikaate. CIPP, CIPM ja CIPT on andmekaitse ja infoturbega tegelevate spetsialistide jaoks üle maailma ühed hinnatumad sertifikaadid. CIPP/E sertifikaadi omandamiseks peab eksamineeritav näitama põhjalikke teadmisi Euroopa andmekaitse- ja eraelu puutumatust käsitlevatest regulatsioonidest ning arusaamist õiguslikest põhimõtetest, mis kohalduvad isikuandmete edastamisele erinevate jurisdiktsioonide vahel.

CIPP/E teemavaldkonnad hõlmavad:

  • Euroopa andmekaitse õiguse arengut, institutsioone ja õiguslikku raamistikku;
  • Andmekaitse kontseptsioone, põhimõtteid, rakendusalasid, töötlemise nõudeid ja kohustusi, andmesubjekti õigusi, konfidentsiaalsust ning turvalisust, teavitamise nõudeid, rahvusvahelise edastamise nõudeid, järelevalvet ja jõustumist;
  • Euroopa andmekaitse praktikat seoses töötajate, jälgimise, otseturunduse ja allhangetega;
  • Digitaalsed tehnoloogiad, teenused ja suhtlus, sealhulgas pilveandmetöötlus, otsingusüsteemid ja sotsiaalvõrgustikud.

Riin Rehepapp on spetsialiseerunud äriõigusele ja tehingutele, vaidluste lahendamisele, andmekaitse ja elektroonilise eraelu puutumatusel, töösuhetele, lepingutele ja meedia ja reklaami valdkonnale, advokaadibüroos FORT tegutseb alates 2013. aastast, advokaadi kutsenimetus omistati aastal 2014.